Hoppa till huvudinnehåll
Ledsen pojke

Om barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt. Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta mottagningen på socialförvaltningens avdelning för barn och unga och berätta om din oro. Du finner kontaktuppgifter och telefontider i menyn till höger.

Akut

Utanför kontorstid har vi alltid en social beredskap, den nås på tel. 112. Social beredskap kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa.

Anmälan

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med socialsekreteraren på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då  få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

Privatperson
I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.

Yrkesverksam
Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

Anonym eller inte?

Privatperson
Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam
Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen inom två veckor för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.

Kontaktuppgifter och mer information

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Kontaktcenter, begär mottagningstelefonen

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns alltid social beredskap, vilken nås på telefonnummer 112 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:51:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Enheten barn och unga Avdelning Myndighet

0157-43 04 49