Hoppa till huvudinnehåll
Trädtoppar och blå himmel

Behandling

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger eller Spelberoende? Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det? Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter: 0157 – 43 00 00
Fråga efter Mottagningstelefonen om du vill ha information, hjälp eller göra en anmälan om sociala problem.

Våld i nära relation

Stödfunktionen Viola
Telefon 073 – 073 27 98
under kontorstid.

Akut
Ring polisen på telefon 112!

Kvinnojouren Malva
Telefon 0157-120 10

Telefontid
Måndag och torsdag kl. 18-21
Tisdag kl. 9-12
Onsdag kl.13-16

 Missbruk

NOVA Öppenvård
Besöksadress
Drottninggatan 6

Enhetschef: Mia Gustafsson

Gruppledare Linda Ytterdahl 0157-43 10 13

Kontaktcenter: 0157 – 43 00 00