Hoppa till huvudinnehåll

NovaUng Bo

Information kring Nova Ung BO

Sen 1 januari 2016 har socialstyrelsen infört en ny placeringsform, stödboende för barn och unga i ålder 16-20 år

(Socialtjänstlagen (2001:453) SoL och i socialtjänstförordningen (2001:937) SoF.)

Syftet med ett stödboende är att den unge under trygga former får tränas och förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv.

I Flens kommun har vi startat upp Nova Ung Bo där vi kan erbjuda ett omfattande stöd i första steget mot ett eget boende, under trygga och säkra former.

Insatsen i ett stödboende syftar till att klienten ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Stödet kan till exempel omfatta samtal av motiverande och trygghetsskapande karaktär, pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen- ADL träning, medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan, hjälp att bibehålla och vid behov etablera sociala relationer och aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid.

Behandlingspedagogerna som arbetar på boendet identifierar behovet av stöd tillsammans med klienten inom olika livsområden och planerar hur stödet ska genomföras, efter uppdrag av ungdomens handläggare på Socialtjänsten.

Boendet är fritt från alkohol och droger. Kriminalitet, våld eller hot om våld är inte tillåtet.

Personal finns på plats mellan 08-21 (24)  mån-sön, övrig tid finns det ett journummer till personal inom kommunal verksamhet.

 

Kontakt

NOVA Ung Bo
Besöksadress: Scheelegatan 5A

Enhetschef:

Mia Gustafsson 0157 – 43 30 64

mia.gustafsson@flen.se

 

Rådgivning / information:

Gruppledare:

Linda Ytterdahl 0157 – 43 10 13

linda.ytterdahl@flen.se

 

Kommunens växeln: 0157 – 43 00 00