Hoppa till huvudinnehåll

NovaUng Bo

Nova Ung BO är ett stödboende med syfte att förbereda unga för ett självständigt boende och vuxenliv.

Information om Nova Ung bo

I Flens kommun finns Nova Ung Bo. Här kan vi erbjuda ett omfattande stöd i första steget mot ett eget boende under säkra och trygga former. Syftet med ett stödboende är att den unge  får tränas och förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. Insatsen i ett stödboende syftar till att klienten ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, kunna hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Behandlingspedagogerna som arbetar på boendet identifierar behovet av stöd tillsammans med klienten inom olika livsområden och planerar hur stödet ska genomföras, efter uppdrag av ungdomens handläggare på Socialtjänsten.

Nolltolerans mot droger och våld

Boendet är fritt från alkohol och droger. Kriminalitet, våld eller hot om våld är inte tillåtet.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter och mer information

NOVA Ung Bo
Rådgivning / information

Gruppledare: Linda Ytterdahl
Tel: 0157 – 43 10 13
E-post: linda.ytterdahl@flen.se
Besöksadress: Scheelegatan 5A
Ni kan även nå oss via kommunens växel: 0157 – 43 00 00

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-08-17 10:34:32

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13