Hoppa till huvudinnehåll

NOVA behandling

NOVA behandlingsenhet kan erbjuda stöd och hjälp till dig som har, eller börjar få, problem med alkohol, droger eller om du är anhörig till person med denna problematik.
Enheten har som uppgift att ge stöd och ökad motivation till förändring samt behandling.
Insatser i öppenvård bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Information om Nova Behandling

Nova erbjuder bland annat:

Information och rådgivning
Motiverande samtal
Behandlingsgrupper
Anhörigstöd
Enskilda samtal

Information om halvvägsboende med behandling

Om du är i behov av halvvägsboende i kombination med behandling behöver du göra en ansökan där dina behov utreds av vår handläggare. I stödboendet får du stöd och behandling för en ökad livskvalitet utifrån dina behov och förutsättningar. Gemenskap, delaktighet och ansvar är viktiga delar vi arbetar för

Kostnadsfritt

All kontakt med Nova öppenvård är kostnadsfri. Möjlighet till plats på behandlingshem finns också genom det Öppna intaget till Vårnäs Behandlingshem.

Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av. Droger kan även innefatta vissa receptförskrivna läkemedel. Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket.

Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. Då blir det blir svårt att klara sig utan. Att vara alkoholberoende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande. Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta är medvetna om problemet, ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra.

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika, eller själv är anhörig, kan du få hjälp.
Kontakta Nova öppenvård eller få mer information här: 1177

Spelberoende – hasardspelsyndrom

Att spela om pengar på ett sätt som påverkar ekonomin, ditt yrke och dina anhöriga kan innebära att man har ett spelberoende. Om du eller någon anhörig till dig vill söka hjälp och stöd är du välkommen att kontakta oss.

Mer information om spelberoende finner du på exempelvis 1177. 1177 

Du är även välkommen att kontakta oss på Nova Öppenvård.

 Orosanmälan

 

Kontaktuppgifter och mer information

Rådgivning / information:

Gruppledare: Linda Ytterdahl
Tel: 0157 – 43 10 13
E-post: linda.ytterdahl@flen.se

Ungdomsbehandlare: Susanne Berglöv
Tel: 0157 – 43 04 68
E-post: susanne.berglov@flen.se

Alkohol – och drogterapeut: Stella Svensson
Tel: 0157 – 43 04 00
E-post: stella.svensson@flen.se

Servicetelefon: 0157 – 43 04 03
Telefontider för servicetelefon: måndag, onsdag och fredag 13.00-15.00
Du kan också lämna ett meddelande via Kontaktcenter: 0157 – 43 00 00 eller kontakta oss på: soc@flen.se

Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 3


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13