Hoppa till huvudinnehåll
Ett gäng ungdomar som lutar sig mot en vägg och ler mot kameran

NovaUng

Ibland händer saker som gör att livet behöver bollas med en utomstående för att hitta nya lösningar. Inga tankar eller funderingar är för stora eller för små för dig som ungdom eller närstående till ungdom. Du som individ är alltid i fokus! 

Information om Nova Ung

Nova Ung är en samverkans verksamhet inom den kommunala öppenvården. Vi har ett tätt samarbete och nätverk med bland annat skola och socialtjänst, detta för att kunna nå ut till så många som möjligt som är i behov av stöd.

Information om stöd och hjälp

Vi har stödinsatser med coach eller behandlare som riktar sig både till dig som ungdom och ditt nätverk genom samtal eller direktriktade program.

Till oss kan du komma när:

Skolan inte fungerar av olika anledningar
Hemsituationen inte längre är hållbar
Det finns ett riskbruk eller missbruk
Du som ungdom eller anhörig till ungdom är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning eller hjälp med en ansökan.

Kontaktuppgifter och mer information

NOVA Ung 
Rådgivning / information

Föreståndare: Linda Ytterdahl

Telefon: 0157 – 43 10 13

E-post: linda.ytterdahl@flen.se

Du kan även nå oss via kommunens växeln: 0157 – 43 00 00
Besöksadress: Scheelegatan 5A


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Linda Ytterdahl

0157-43 10 13

Mia Gustafsson

Enhetschef Utförarenheten, Barn-, unga & vuxna

0157 - 43 03 64