Hoppa till huvudinnehåll
Marsjön i höstskrud

Våld i nära relationer

Du som är utsatt - be om hjälp!
Du som utsätter - be om hjälp!
Du som misstänker att din vän/familjemedlem utsätts för våld - våga fråga.

Våld i nära relationer och särskilt mot närstående kvinnor är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem. De utsatta drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. Därför behövs särskilt stöd och särskild hjälp. Den som är utsatt för våld, hot och trakasserier av en närstående man/partner/familjemedlem eller ex-man har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Även den som utsätter för våld finns det hjälp att få.

Den som är utsatt för våld, hot, trakasserier inom familjen har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Hjälpen kan bestå av stödsamtal, tillfälligt ekonomiskt stöd, flytt till skyddat boende m.m.

Hjälp från Flens kommun

Under kontorstid går det bra att få hjälp av socialtjänsten, ring kommunväxeln 0157 – 43 00 00.

Barn/familjevåld

Barn som växer upp familjer där våld finns skadas. Forskning visar att så gott som alla barn vet vad som händer hemma, även om föräldrarna inte tror det. Barnen behöver egen hjälp, de har också laglig rätt till det.

Socialtjänsten i Flen har verksamhet för barn, i särskilda lokaler, som har upplevt våld i sin familj. Barn får hjälp att bearbeta vad de varit med om,  med enskilda samtal/aktiviteter. Insatsen utformas alltid utifrån barnets ålder och mognad,  och med förälderns medverkan i processen.

Vid akut fara ring alltid polisen på telefon 112.

Social jour

Utanför kontorstid har vi alltid en social jour, den nås på telefon 112. Social jour kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa. Det kan också handla om att en familj eller enskild person fått akuta problem på grund av en olycka eller annan händelse.

Samarbetspartner

Kvinnojouren Malva i Flen har teIefon 0157 – 120 10. På dagtid kan Malvas jourkvinnor följa med som stöd vid rättegångar, polisförhör,advokatsamtal och läkarbesök. Mer information finns på deras webbplats Kvinnojouren Malva.

Så här kan du få hjälp, anonymt

Den statliga Kvinnofridslinjen telefon 020 – 50 50 50 har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har också tillgång till tolkar på de flesta språk. Kvinnofridslinjen har databaser med exakta uppgifter om var lokal hjälp finns att få i hela Sverige. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen.

Kontakt

Utredningsenheten barn, unga och vuxna

Kommunens växel 0157 43 00 00

Begär mottagningsgruppen

Telefontid:

Mån: 09:00 – 12:00

Tis: 13:15 – 15:30

Ons-Fre: 09:00 – 12:00

 

Utanför kontorstid finns Flens Socialjour

Telefon 112

Kvinnojouren Malva
0157 – 120 10
Webbplats
Kvinnojouren Malva

Kvinnofridslinjen
020 – 50 50 50

Fler journummer