Hoppa till huvudinnehåll
Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Du som är utsatt - be om hjälp!
Du som utsätter - be om hjälp!
Du som misstänker att din vän/familjemedlem utsätts för våld - våga fråga.

Våld i nära relationer och särskilt mot närstående kvinnor är ett samhälls- och folkhälsoproblem. De utsatta drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. Därför behövs särskilt stöd och särskild hjälp. Den som är utsatt för våld, hot och trakasserier av en närstående partner/familjemedlem eller ex-partner har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Även den som utsätter för våld finns det hjälp att få.

Den som är utsatt för våld, hot, trakasserier inom familjen har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Hjälpen kan exempelvis bestå av stödsamtal, tillfälligt ekonomiskt stöd eller flytt till skyddat boende.

Vid akut fara ring alltid polisen på telefon 112.

Hjälp från Flens kommun

Under kontorstid går det bra att får hjälp av socialtjänsten genom att ringa kommunväxeln 0157 – 43 00 00.

Barn/familjevåld

Barn som växer upp familjer där våld finns skadas. Forskning visar att så gott som alla barn vet vad som händer hemma, även om föräldrarna inte tror det. Barnen behöver egen hjälp, de har också laglig rätt till det.

Socialtjänsten i Flen har verksamhet för barn, i särskilda lokaler, som har upplevt våld i sin familj. Barn får hjälp att bearbeta vad de varit med om,  med enskilda samtal/aktiviteter. Insatsen utformas alltid utifrån barnets ålder och mognad,  och med förälderns medverkan i processen.

Socialjour

Utanför kontorstid har vi alltid en socialjour öppen, den nås på telefonnummer 112.
Socialjour kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa. Det kan också handla om att en familj eller enskild person fått akuta problem på grund av en olycka eller annan händelse.

Kvinnojouren Malva

Kvinnojouren Malva i Flen har teIefon 0157 – 120 10. På dagtid kan Malvas jourkvinnor följa med som stöd vid rättegångar, polisförhör,advokatsamtal och läkarbesök. Mer information finns på deras webbplats Kvinnojouren Malva.

Så här kan du få hjälp, anonymt

Den statliga Kvinnofridslinjen telefon 020 – 50 50 50 har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har också tillgång till tolkar på de flesta språk. Kvinnofridslinjen har databaser med exakta uppgifter om var lokal hjälp finns att få i hela Sverige. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen.

Kontakt Utredningsenheten barn, unga och vuxna

Kontaktcenter 0157 43 00 00, begär mottagningsgruppen
Telefontid
Mån: 09:00 – 12:00
Tis: 13:15 – 15:30
Ons-Fre: 09:00 – 12:00

Utanför kontorstid finns Flens Socialjour, som nås på nummer: 112

Kvinnojouren Malva
0157 – 120 10
Webbplats
Kvinnojouren Malva

Kvinnofridslinjen
020 – 50 50 50

Fler journummer

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-03-11 16:38:58