Tillitsgrupp

Tillit - stödgrupp för att motverka hedersvåld
TILLIT är en kommungemensam stödgrupp i arbetet med att motverka hedersrelaterat förtryck och våld i Flens kommun.

Gruppen består av representanter från socialtjänsten, skolan, ungdomsmottagningen, AU-centrum samt fritidsförvaltningen. Dessa personer utses av respektive chef som ansvarar för bemanning från respektive enhet så att TILLIT alltid är intakt.

Syftet med TILLIT är att ge stöd i hedersrelaterade frågor och aktuella ärenden. TILLIT är inget beslutande organ utan vägledande och informativt. I konkreta ärenden är TILLIT en tillgång som ger aktivt stöd i processen.

TILLIT håller sig uppdaterad med kunskap och forskning kring hedersrelaterade frågor.

Notera att handlingsplanen mot kvinnlig könsstymping är borttagen från denna sida då den är under omarbetning.

Kontakt

*Kontorstid: Flens kommuns växel 0157-43 00 00″begär socialförvaltningens jourtelefon”

*Utanför kontorstid: 070-672 84 97, 0157-43 03 15 (båda Räddningstänsten)

*Kontakt med Tillitsgruppen: ring Flens kommuns växel 0157-43 00 00

*Kruton -stöd och rådgivningscenter 08-508 44 558, centret@stockholm.se Se även hemsida www.stockholm.se/kruton