Hoppa till huvudinnehåll
Ledsen flicka

Trappansamtal

Du som är barn eller tonåring och upplevt våld i din familj kan få individuell krisbearbetning i form av Trappansamtal. Trappan är en metod för samtal med barn och ungdomar som har upplevt våld. Metoden har utvecklats av Rädda Barnen.

De flesta som kommer för trappan samtal har upplevt att någon i familjen har blivit slagen och hotad.

Vet att någon har blivit slagen, fast man själv inte varit där.

Har hört eller sett bråk i sin närhet.

När Du kommer till oss får Du träffa en vuxen och prata om Dina upplevelser av våld och bråk. Du väljer själv vad Du vill berätta.

De som jobbar här berättar inte för andra vad Du har pratat om.

Vill du veta mer om Trappansamtal, ring Kontaktcenter vardagar klockan 09:00-12:00, telefon 0157 – 43 00 00, begär att få prata med mottagningsenheten.

Kontakt

Mottagningstelefon
Via Kontaktcenter 0157 – 43 00 00
Kl. 09:00-12:00

Socialberedskap
Telefon
070 – 672 8497
0157 – 43 03 15
Utanför kontorstid via räddningstjänsten