Brådskande ärende

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Brådskande hjälp under dagtid vardagar

Under kontorstid på vardagar når du oss via Stadshusets växel.
Telefon: 0157 – 43 00 00, begär Mottagningstelefonen mellan klockan 09:00 och 12:00.

Beredskap utanför kontorstid

Utanför kontorstid har vi alltid en social beredskap. Social beredskap kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa. Det kan också handla om att en familj eller enskild person fått akuta problem på grund av en olycka eller annan händelse.
Beredskapen nås via SOS Alarm. Telefonnummer: 08- 454 22 33.

Andra journummer

På sidan Journummer finns fler sätt att finna den hjälp du eller någon du känner behöver.

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2017-11-01 07:22:01