Hoppa till huvudinnehåll
Ansökningshandlingar

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din ekonomi själv. Vill du göra en förenklad beräkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd? Klicka på länken under fliken "Vad är ekonomiskt bistånd?"

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga svårigheter att försörja sig med egna inkomster. Endast den som inte kan klara sin ekonomi med egna inkomster eller med bidrag eller stöd från annat håll kan ha rätt till bistånd.

Här kan du själv göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Beräkning

1. Försörjningsstöd täcker alla regelbundet återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel och räknas fram utifrån en riksnorm som består av lika belopp för hela landet men varierar beroende på hur många som tillhör familjen.
2. Livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga kostnader, exempelvis hälso- och sjukvård.
3. Skäliga kostnader utanför riksnormen prövas individuellt.

Ekonomiskt bistånd söks för en månad åt gången. När Du skall göra ansökan första gången, vänligen RING eller MAILA oss så skickar vi information och Nyansökan till dig! Första gången använder Du blanketten; Ansökan om ekonomiskt bistånd, Ny ansökan. 

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du först ha gjort allt du kan för att själv klara din försörjning. Du ska till exempel söka arbete om du är arbetslös och ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Är du studerande? – Ekonomiskt bistånd utgår inte vid studier, då hänvisas du till studiemedel hos CSN.

Är du ålderspensionär? Pensionsmyndigheten handlägger så kallat ”Äldreförsörjningsstöd” och ”Bostadstillägg”. Du kan från kommunen dock ha rätt till bistånd för vissa ekonomiska behov utanför försörjningen, till exempel glasögon.

Är du ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? – Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättning. Den som väljer att flytta till eget boende, utan så kallad ”kommunanvisning”, ansvarar själv för att planera sin ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär.

Om Du skall göra ansökan första gången, vänligen RING eller MAILA oss så skickar vi information och Nyansökan till dig! Därefter kan du varje månad använda blanketten månadsansökan

Dessa uppgifter om inkomster och ersättningar hämtar socialtjänsten in automatiskt och bifogar din ansökan.

 • Arbetslöshetsersättning: a-kassa/ALFA-kassa, aktivitetsstöd
 • Ersättning från Försäkringskassan: barnbidrag, flerbarnstillägg, vårdbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsersättning/ sjukersättning, etableringsersättning, livränta, bostadsbidrag
 • Pension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd
 • Studiebidrag, studiemedel, studielån
 • Skatteåterbäring

Detta behöver du (och din partner) bifoga tillsammans med ansökan:

 • Specifikationer och beslut om ersättningar och inkomster för de senaste tre månaderna
  – Lön
  – Alla övriga inkomster (som inte täcks in av uppgifterna som hämtas automatiskt. (se punktlistan ovanför)
 • Kontoöversikt och kontoutdrag från bank för de senaste tre månaderna
 • Uppgifter över tillgångar, till exempel sparade pengar, fonder, aktier, bil, MC, fastighet och liknande
 • Deklaration från Skattemyndigheten: preliminär skatteuträkning, specifikation från senaste deklarationen och besked om slutlig skatt enligt årets taxering och kontoutdrag
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och kvitto på senast inbetald hyra
 • Underlag som styrker utgifter, till exempel faktura eller kvitton
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Vid arbetslöshet ska du hämta handlingsplan och aktivitetsrapport, från “Mina sidor”  på Arbetsförmedlingens hemsida.https://arbetsformedlingen.se
 • Om du inte är svensk medborgare ska ditt beslut från Migrationsverket om arbets- och uppehållstillstånd/permanent uppehållstillstånd bifogas

Om det är första gången du ansöker kommer du att få en kallelse till besök hos en socialsekreterare för vidare utredning av din ekonomiska situation. Om du är sammanboende eller gift ska både du och din partner komma till besöket. Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du behöver göra så att du så snart som möjligt ska klara din försörjning själv. Om du är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till kontakt med koordinatorer och studie- och yrkesvägledare som tillsammans med dig arbetar för att du ska närma dig egen försörjning.

När utredningen är klar meddelas du om du har rätt till ekonomiskt bistånd som i så fall betalas ut till ditt bankkonto. Om du inte har rätt till bistånd och din ansökan avslås, har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Förnyad ansökan

När Du skall göra ansökan första gången, vänligen RING eller MAILA oss så skickar vi information och Nyansökan till dig! Om det finns behov av fortsatt försörjningsstöd därefter ska ansökan förnyas varje månad. Då kan du använda blanketten månadsansökan

Hur överklagar man ett beslut om avslag?

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan. Du får beslutet hemskickat per post Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Överklagan skickar du till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Tänk på att överklagan måste vara underskriven. Socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet. Socialsekreteraren undersöker därefter om beslutet behöver ändras.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut.

Att överklaga kostar ingenting.

Sekretess – Hur behandlas personuppgifter och information?

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer https://flen.se/om-flen/kommunikation-press/personuppgifter/

Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontakt

Receptionen är nu STÄNGD

Besöksadress: Norra Kungsgatan 8, Flen (ovanpå Ica)

För att undvika folksamlingar och minska risken för CORONA-smitta håller Receptionen nu STÄNGT.

Det går bra att MAILA ansökan till;
ekonomisktbistand.soc@flen.se
eller
lämna ansökan i BREVLÅDAN en trappa upp. Där finns även ansökningshandlingar för Månadsansökan.

Om Du skall göra ansökan första gången, vänligen RING eller MAILA oss så skickar vi information och Nyansökan till dig!


Telefon: 0157-43 03 90

Mail: Det går bra att maila ansökan med nödvändiga handlingar, kompletteringar och meddelanden till Din handläggare här: ekonomisktbistand.soc@flen.se

Postadress:
Flens Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för Egen försörjning
Sveavägen 1
642 81 Flen

 

Telefontid till din handläggare:

Måndag, onsdag, fredag 08.30 – 09.30

Torsdag                              13.00 – 14.00

 

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2020-04-07 13:08:24

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten för egen försörjning

0157-43 03 91