Hoppa till huvudinnehåll

Personer som är skrivna i Flens kommun kan söka bidrag ur olika fonder

Ansöka om bidrag ur stiftelse

Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur olika stiftelser.

Information om  O.E Lindahls Frisängsstiftelse

Kriterierna för denna stiftelse har skrivits om för att bli mer lättförstådda. Du hittar kriterierna i sin ursprungliga form längre ned på sidan.

För att ha rätt att ansöka till denna stiftelse krävs att man uppfyller minst en av kriterierna nedan:

a) Bidrag till person, under eller efter sjukhusvård, som på grund av sjukhusvistelsens längd eller minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomi försämrad.

b) Bidrag till kostnad för eftervård som personen av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att genomföra,

c) Bidrag till kostnader för ortopediska hjälpmedel,

d) Bidrag till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, till personer med olika medicinskt påvisbara fysiska handikapp, dock ej tandproteser eller vanliga glasögon inklusive progressiva samt

e) Bidrag till kostnader för rehabiliteringsvård eller rehabiliteringsresa som person av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att genomföra.

Avkastningen av ovan angiven frisängsfond får dock inte användas för ändamål som kan bekostas med allmänna medel i någon form, exempelvis medel från Försäkringskassan.

Här hittar du ansökningsblanketten: O.E Lindahls Frisängsstiftelse

Ursprunglig text i sin helhet

Avkastningen av frisängsfond av nu ifrågavarande slag får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum användasa) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,

b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,

c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,

d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt

e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

Kontaktuppgifter och mer information

Har du frågor om O.E Lindahls Frisängsstiftelse? Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel Kontaktcenter: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:19:59