Hoppa till huvudinnehåll
Människa knappar på en miniräknare och håller en mobil i sin hand

Hos socialtjänsten kan du få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din egen försörjning och ekonomi.

Stöd till egen försörjning

Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din ekonomi själv.

Vad innebär ekonomiskt bistånd?

Det finns ett antal regler för att kunna få ekonomiskt bistånd. Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna styrka nedsatt arbetsförmåga. Det kan även bli aktuellt om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter.

Du har vanligtvis inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Hur vet jag om jag har rätt till ekonomiskt bistånd?

 

Är du studerande? – Ekonomiskt bistånd utgår inte vid studier, då hänvisas du till studiemedel hos centrala studiestödsnämnden CSN.

Är du ålderspensionär? – Pensionsmyndigheten ansvarar för att handlägga vissa ekonomiska behov hos dig som är ålderspensionär. Dessa biståndsinsatser kallas för  kallas för äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. På pensionsmyndighetens sida kan du läsa mer
och hitta information om hur du ansöker: äldreförsörjningsstöd  och så fungerar bostadstillägg

Är du ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? Du kan då ha rätt till så kallad etableringsersättning. Du kan läsa mer om vad det innebär på Försäkringskassans hemsida 

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Om du skall göra ansökan för första gången, vänligen ring oss så skickar vi information och ansökningsblankett till dig!

Detta behöver du (och din partner) bifoga tillsammans med ansökan:

 • Ett påskrivet samtycke
 • En kopia på id-handling
 • Ditt hyreskontrakt (Gäller både förstakontrakt, andrakontrakt och inneboendekontrakt)
 • En hyresfaktura
 • Din faktura på el
 • En inkomstspecifikation (med detta menas exempelvis lönebesked, utbetalning från Försäkringskassa/a-kassa eller annat)
 • Beslut från Försäkringskassan om du har bostadsbidrag, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning
 • Kontoutdrag från samtliga konton fyra månader tillbaka
 • Kontoöversikt/ ekonomisk översikt från samtliga konton och banker där du är kund

Du behöver också skicka med: 

 • Hemförsäkringsbrev och faktura
 • Facklig avgift (samt A-kassa eller alfakassa)
 • Bredbandsfaktura
 • Läkarkostnader (kvitto)
 • Medicinkostnader (Kvitto med receptspecifikation)
 • Intyg från Försäkringskassan där det framgår hur många dagar som är utbetalda av er föräldrapenning
 • Permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT/TUT) eller arbets- och uppehållstillstånd, om du inte är svensk medborgare

Är du arbetssökande?

Skicka då in:

 • Aktuell planering från Arbetsförmedlingen
 • Godkänd aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen

Är du sjukskriven?

Skicka då in:

 • Läkarintyg / läkarbedömning
 • Deklaration

Observera att du ska lämna in 1) en kopia på föregående års deklaration 2) besked om slutlig skatt 3) kontoutdrag från Skatteverket

Är du pensionär?

Skicka då in:

 • En kopia på ansökan om bostadstillägg
 • En kopia på beslut om bostadstillägg från pensionsmyndigheten

Hur går en utredning till?

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer du att få en kallelse till besök hos en socialsekreterare.  Om du är sammanboende eller gift ska både du och din partner komma till besöket för en utredning av er gemensamma ekonomiska situation. Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du/ni behöver göra så att du så snart som möjligt ska klara er försörjning själva. Om du/ni är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till coachning och stöd.
När utredningen är klar meddelas du/ni om du/ni har rätt till ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan. Du får beslutet hemskickat per post Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Överklagan skickar du till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Tänk på att överklagan måste vara underskriven. Socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet. Socialsekreteraren undersöker därefter om beslutet behöver ändras. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut. Att överklaga kostar ingenting.

Sekretess – Hur behandlas personuppgifter och information?

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer https://flen.se/om-flen/kommunikation-press/personuppgifter/

Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontakt

Besöksadress
Salstagatan 16 våning 2, Flen

Öppettider
Måndag – Fredag, klockan 9 – 11 och 13 -15

Telefonnummer: 0157-43 03 90

Telefontider

Måndag, klockan 9-11
Tisdag, klockan 13-15
Onsdag, klockan 9 -11
Torsdag, klockan 13 -15
Fredag, klockan 9 -11

Postadress
Flens Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för Egen försörjning
Sveavägen 1
642 81 Flen

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post, eftersom vi inte kan garantera en säker behandling av dina personuppgifter i vårt system. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-12-20 10:40:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60