Hoppa till huvudinnehåll
Människa knappar på en miniräknare och håller en mobil i sin hand

Hos socialtjänsten kan du få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din egen försörjning och ekonomi.

Stöd till egen försörjning

Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din ekonomi själv.

Vad innebär ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga svårigheter att försörja sig med egna inkomster. Endast den som inte kan klara sin ekonomi med egna inkomster eller med bidrag eller stöd från annat håll kan ha rätt till bistånd.

Här kan du själv göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd: provberäkning av ekonomiskt stöd

1. Försörjningsstöd täcker alla regelbundet återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel och räknas fram utifrån en riksnorm som består av lika belopp för hela landet men varierar beroende på hur många som tillhör familjen.
2. Livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga kostnader, exempelvis hälso- och sjukvård.
3. Skäliga kostnader utanför riksnormen prövas individuellt.

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du först ha gjort allt du kan för att själv klara din försörjning. Du ska till exempel söka arbete om du är arbetslös och ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Är du studerande? – Ekonomiskt bistånd utgår inte vid studier, då hänvisas du till studiemedel hos CSN.

Är du ålderspensionär? Pensionsmyndigheten handlägger så kallat ”Äldreförsörjningsstöd” och ”Bostadstillägg”. Du kan från kommunen dock ha rätt till bistånd för vissa ekonomiska behov utanför försörjningen, till exempel glasögon.

Är du ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? – Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättning. Den som väljer att flytta till eget boende, utan så kallad ”kommunanvisning”, ansvarar själv för att planera sin ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär.

Om Du skall göra ansökan första gången, vänligen ring oss så skickar vi information och nyansökan till dig!

Detta behöver du (och din partner) bifoga tillsammans med ansökan:

 • Samtycke, påskrivet
 • Kopia på id-handling
 • Hyreskontrakt. första eller andrahandskontrakt eller inneboende kontrakt.
 • Hyresfaktura
 • Elfaktura
 • Inkomstspecifikationer (lönebesked, utbetalning från Försäkringskassa/a-kassa eller annat)
 • Beslut från Försäkringskassan om ni har bostadsbidrag, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning
 • Kontoutdrag från samtliga konton fyra månader tillbaka
 • Kontoöversikt/ ekonomisk översikt (där det framgår vilka konton som finns i ert namn på banken) från samtliga banker/ finansbolag där ni har konton

Om du har:

 • Hemförsäkringsbrev/ faktura
 • Fackavgift – a-kassa/ alfakassa
 • Bredbandsfaktura
 • Läkarkostnader (kvitto)
 • Medicinkostnader (Kvitto med receptspecifikation)
 • Intyg från Försäkringskassan där det framgår hur många dagar som är utbetalda av er föräldrapenning
 • Pågående studier (Komvux eller annan studie)  ska du lämna in CSN beslut och studieintyg från skolan
 • Permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT/TUT) eller arbets- och uppehållstillstånd, om ni inte är svenska medborgare

Om du/ni är arbetssökande:

 • Aktuell planering från Arbetsförmedlingen
 • Godkänd aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen

Om du/ni är sjukskriven:

 • Läkarintyg / läkarbedömning

Deklaration:

 • Om ni har deklarerat i Sverige i år ska deklaration för föregående inkomstår lämnas in. Lämna in en kopia av den preliminära skatteuträkningen och specifikation till inkomstdeklaration
 • Besked om slutlig skatt
 • Kontoutdrag från Skatteverket

Pensionär:

 • Kopia på ansökan om bostadstillägg
 • Kopia på beslut om bostadstillägg från pensionsmyndigheten

Om det är första gången du ansöker kommer du att få en kallelse till besök hos en socialsekreterare för vidare utredning av din ekonomiska situation. Om du är sammanboende eller gift ska både du och din partner komma till besöket. Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du behöver göra så att du så snart som möjligt ska klara din försörjning själv. Om du är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till kontakt med koordinatorer och studie- och yrkesvägledare som tillsammans med dig arbetar för att du ska närma dig egen försörjning.

När utredningen är klar meddelas du om du har rätt till ekonomiskt bistånd som i så fall betalas ut till ditt bankkonto. Om du inte har rätt till bistånd och din ansökan avslås, har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Hur överklagar man ett beslut om avslag?

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan. Du får beslutet hemskickat per post Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Överklagan skickar du till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Tänk på att överklagan måste vara underskriven. Socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet. Socialsekreteraren undersöker därefter om beslutet behöver ändras.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut.

Att överklaga kostar ingenting.

Sekretess – Hur behandlas personuppgifter och information?

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer https://flen.se/om-flen/kommunikation-press/personuppgifter/

Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontakt

Besöksadress
Salstagatan 16 våning 2, Flen

Öppettider
Måndag – Fredag kl. 09.00-11.00 och kl. 13.00-15.00

Telefonnummer: 0157-43 03 90

Telefontider

Måndag 09.00-11.00
Tisdag 13.00-15.00
Onsdag 09.00-11.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag 09.00-11.00

Postadress
Flens Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för Egen försörjning
Sveavägen 1
642 81 Flen

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-10-24 14:27:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jimi Caftemo

Enhetschef Enheten vuxna Avdelning Myndighet

0157-43 03 60