Hoppa till huvudinnehåll
En björk med ett stort inristat hjärta, gångväg, höst

Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig? Har du lust att göra en insats som medmänniska? Eller känner du för att hjälpa till men vet inte riktigt hur? Ditt engagemang och din insats gör skillnad!

Äldre ”Kommunens frivilliga”

Som frivillig som hjälper äldre kan du ingå i en grupp som kallar sig ”Kommunens frivilliga” som hjälper till på kommunens träffpunkter.
Många av de frivilliga kan även hjälpa till som följeslagare om man behöver ha lite stöttning vid läkarbesök eller bara gå ut på en promenad. Man kan även få hjälp med att läsa tidningen hemma, eller bara sitta och prata en stund.

Språkvän

Som språkvän umgås du men en nyanländ med intressen som liknar dina.  Vägen till integration i Flen går genom dem som bor här. Därför erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare i Flen kontakt med en språkvän.
Läs mer här

Kontaktperson/kontaktfamilj

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling.  Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. En kontaktperson är tillgänglig och en förebild och kan hjälpa till genom att träffas, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Kontakt

Kommunens frivilliga: 0157-43 08 07

Kontaktperson/kontaktfamilj:  0157-43 00 00 (be att få prata med en familjehemssekreterare) eller maila familjehem@flen.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gunnel Källstedt

Frivilligsamordnare, kulturombudsansvarig, aktivitetsledare

0157 - 43 03 38

Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Familjehemsgruppen

0157 - 43 00 00 (fråga efter familjehemssekreterare)