Hoppa till huvudinnehåll

Vill du engagera dig?

Känner du för att hjälpa andra människor men vet inte riktigt hur?
Ditt engagemang och din insats gör skillnad!
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Kommunens frivilliga

Som frivillig som hjälper äldre kan du ingå i en grupp som kallar sig kommunens frivilliga.  som hjälper till på kommunens träffpunkter.
Många av de frivilliga kan hjälpa till på kommunens träffpunkter eller som följeslagare då någon behöver stöttning vid läkarbesök eller promenader. Man kan även få hjälp att i sitt eget hem få hjälp med att läsa tidningen eller samtala.

Språkvän

Som språkvän umgås du men en nyanländ med intressen som liknar dina.  Vägen till integration i Flen tror vi går genom dem som bor här. Därför erbjuds alla nyanlända flyktingar och invandrare i Flen kontakt med en språkvän.
Läs mer här

Kontaktperson/kontaktfamilj

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling.  Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. En kontaktperson är tillgänglig och en förebild och kan hjälpa till genom att träffas, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Du kan bli kontaktperson utifrån olika lagrum. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt det individuella behovet.

Kontaktuppgifter och mer information

För att bli en av kommunens frivilliga
Tel: 0157-43 08 07

Vill du bli kontaktperson?

Kontaktperson/kontaktfamilj Individ och Familj 
Tel via växeln: 0157-43 00 00
E-post: familjehem@flen.se 

Kontaktperson funktionsnedsättning

Samordnare: Lena Westerback
Tel: 0157-43 08 31
E-post: lena.westerback@flen.se

Samordnare: Marie Mathisen
Tel: 308 36
E-post: marie.mathisen@flen.se 

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-08-19 15:49:17
Sidansvarig: Cecilia Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-08-19 15:49:17
Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-08-19 15:49:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gunnel Källstedt

Frivilligsamordnare, kulturombudsansvarig, aktivitetsledare

0157 - 43 03 38

Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Familjehemsgruppen

0157 - 43 00 00 (fråga efter familjehemssekreterare)

Samordnare, Kontakpersoner/Ledsagare

0157 - 43 08 31

Marie Mathisen

Tf områdeschef socialpsykiatri

0157-43 08 36