Hoppa till huvudinnehåll
Ung kvinna samtalar med en pojke sittandes på en trappa

Vill du göra skillnad för en annan människa?

Vill du engagera dig?

Känner du för att hjälpa andra människor i din hemkommun men vet inte riktigt hur?

Ditt engagemang gör skillnad

Din insats gör en stor skillnad! Här kan du läsa mer om hur du kan bidra till att förbättra andras tillvaro. Du är också välkommen att kontakta oss så berättar vi mer över e-post eller telefon.

Familjekompis – ett pågående projekt mellan Flens komun och organisationen Bilda

Vill du delta i projektet familjekompis? Familjekompis ger etablerade och nya svenska familjer möjligheten att lära känna varandra, öka förståelsen samt skapa värme mellan människor.  Alla typer av familjer är välkomna, även för dig som inte har egna barn eller är i pensionsåldern. Läs mer på Familjekompis hemsida 

Så blir du kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du i förebyggande syfte främjar sociala kontakter och utveckling hos en medmänniska. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. En kontaktperson är tillgänglig och en förebild och kan hjälpa till genom att träffas, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Du kan bli kontaktperson utifrån olika lagrum. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt det individuella behovet.

Vill du bli kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt. Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov, vilket innebär att det kan röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten, eller kontaktfamiljen som beslutar när uppdraget ska avslutas.

Bli en språkvän

Som språkvän umgås du men en nyanländ med intressen som liknar dina. Vägen till integration och gemenskap i Flen tror vi går genom dom som bor här, därför erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare i Flen kontakt med en språkvän. Du kan läsa mer om vad uppdraget innebär här

Språkvän på arbetstid

Du som är medarbetare i Flens kommun har även förmånen att bli språkvän på arbetstid,  så kallad kommunal språkvän. Det innebär att du som medarbetare efter förankring hos din chef, får möjlighet att vara språkvän på arbetstid, en timme åt gången vid tio tillfällen. Att delta i konceptet kommunal språkvän på arbetstid är något en medarbetare kan göra en gång.

Kommunens frivilliga

Som frivillig som hjälper äldre kan du ingå i en grupp som kallar sig kommunens frivilliga. De frivilliga kan hjälpa till på kommunens träffpunkter eller som följeslagare då någon behöver stöttning vid läkarbesök eller promenader. Man kan även få hjälp att i sitt eget hem få hjälp med att läsa tidningen eller samtala.

Kan du tänka dig att bli god man?

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för dig och oss övriga att klara själva. Personer, kanske en släkting eller någon annan, som på grund av sjukdom, psykisk stör­ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp. Vill du göra skillnad för en medmänniska?

Läs mer om god man

Kontaktuppgifter och mer information

Vill du bli kontaktperson?
Kontaktperson/kontaktfamilj Individ och Familj 
Tel via växeln: 0157-43 00 00
E-post: familjehem@flen.se

Kontaktperson funktionsnedsättningsområdet
Tel: 0157-43 08 31
E-post: lena.westerback@flen.se

Är du intresserad av att bli en språkvän?
Ta kontakt via denna adress: kommunal.sprakvan@flen.se

För att bli en av kommunens frivilliga
Ring 0157-43 08 07

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-03-02 12:06:24
Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-03-02 12:06:24

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gunnel Källstedt

Frivilligsamordnare, kulturombudsansvarig, aktivitetsledare

0157 - 43 03 38

Familjehemsgruppen

0157 - 43 00 00

Samordnare, Kontakpersoner/Ledsagare

0157 - 43 08 31