Hoppa till huvudinnehåll
Blå himmel med moln - ett av dem format som ett hjärta

Hjälp till nyanlända i Flens kommun

Det är många i kommunen som hör av sig och vill ge stöd och hjälp åt nyanlända. Här har vi samlat information om hur du kan hjälpa till.

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem (det som förr brukade kallas fosterhem).

Mer information om Familjehem.

Familjehemsgruppen på Facebook.

Kontaktperson & kontaktfamilj

En kontaktperson är en medmänniska eller ”professionell” kompis som kan uppmuntra till sociala kontakter och följa med på aktiviteter. Träffar med kontaktpersonen sker vid enstaka tillfällen, till exempel två till fyra gånger i månaden.

Mer information om Kontaktperson & kontaktfamilj.

Språkvän

Vad kan en Språkvän göra? Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte. Erbjuda nyanlända chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället. Motverka okunskap, fördomar och segregation. Detta bygger på frivilligt integrationsarbete och tron att integration sker genom personlig kontakt. Vägen till integration i Flen går genom de som bor här.

Mer information om språkvän.

God man

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för dig och oss övriga att klara själva. Personer, kanske en släkting eller någon annan, som på grund av sjukdom, psykisk stör­ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp. Vill du göra skillnad för en medmänniska?

Mer information om God man.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Familjehemsgruppen

0157 - 43 00 00 (fråga efter familjehemssekreterare)

Jenny Dunberg

Överförmyndarhandläggare

0157- 43 00 70