Hoppa till huvudinnehåll
Individ och familj, familj

Familj

En familj som mår bra är viktig för vårt välmående inom flera områden. Familjen är särskilt viktig under uppväxten. Ibland fungerar det inte. Man kan då behöva stöd i olika former. I våra verksamheter kan vi ge råd, stöd och behandling för dig, ditt barn, din förälder eller din anhörig. Vi har tystnadsplikt.

Några vanligt förekommande svårigheter är beroende/missbruk, försörjningsproblem, oro, konflikter och/eller våld. Dessa hör till våra arbetsområden, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell, vi har sekretess.

Insatser du kan ansöka om

– Familjebehandling
– Beroende- och missbruksbehandling
– Ekonomiskt bistånd
– Familjehem
– Kontaktperson/kontaktfamilj

Andra insatser 

– Familjerätt
– Familjerådgivning

 

Kontaktuppgifter och mer information

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Kontaktcenter, begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap vilken nås på telefonnummer: 112 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:49:20