Hoppa till huvudinnehåll
Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Rätt till bistånd och stöd i vardagen

Du som har funktionsnedsättning och även dina anhöriga kan ha rätt till bistånd för stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Du kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen, eller begära bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  För att komma till ansökan, klicka här 

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Ett bra stöd och en god omsorg ska präglas av din trygghet, självbestämmande och integritet. Stödet ska ges utifrån din livssituation och ditt behov.

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning syftar till att:

  • Du ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
  • Du ska ha en meningsfull sysselsättning
  • Du ska bli bemött med respekt för ditt självbestämmande och din integritet
  • Du ska få information om stöd och omsorgens innehåll
  • Insatserna utformas efter ditt behov och i samråd med dig och/eller din företrädare

Klagomål och synpunkter

Om du saknar information om något eller har andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!
Klagomål och synpunkter

Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning

Avdelningschef: Maria Rosenqvist
E-post: maria.rosenqvist@flen.se
Telefon: 0157-430339

T.f Avdelningschef: Jimi Craftemo
E-post: jimi.craftemo@flen.se
Telefon: 0157-430360

Chefsassistent: Erika Bengtsson
E-post: erika.bengtsson@flen.se

Vikarierande chefsassistent: Emelie Jansson
E-post: emelie.jansson@flen.se
Telefon: 0157-430336

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-09-16 09:58:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscenter

0157 - 43 08 00

Christer Trybom

Enhetschef boende och korttids LSS

0157 - 43 08 30

Ida Alander

Enhetschef personlig assistans område 1, boende LSS

0157 - 43 07 60

Inger Qvarnström

Enhetschef boende LSS

0157 - 43 07 61

Anna Carlberg

Enhetschef personlig assistans område 2, boende LSS

0157 - 43 07 61

Erik Karlsson

Enhetschef socialpsykiatri

0157 - 43 03 70