Hoppa till huvudinnehåll
Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. Nedsättningen kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda. Nedan kan du läsa mer om vilken rätt till stöd och hjälp du kan få.

Rätt till bistånd och stöd i vardagen

Du som har funktionsnedsättning och även dina anhöriga kan ha rätt till bistånd för stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Du kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen, eller begära bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  För att komma till ansökan, klicka här 

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Ett bra stöd och en god omsorg ska präglas av din trygghet, självbestämmande och integritet. Stödet ska ges utifrån din livssituation och ditt behov.

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning syftar till att:

  • Du ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
  • Du ska ha en meningsfull sysselsättning
  • Du ska bli bemött med respekt för ditt självbestämmande och din integritet
  • Du ska få information om stöd och omsorgens innehåll
  • Insatserna utformas efter ditt behov och i samråd med dig och/eller din företrädare

Klagomål och synpunkter

Om du saknar information om något eller har andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!
Klagomål och synpunkter

Kontaktuppgifter och mer information

Avdelningschef barn, unga och vuxna (utförarverksamhet): Maria Rosenqvist

E-post: maria.rosenqvist@flen.se

Telefon: 0157-43 03 39

Du kan även nå oss via kontaktcenter på 0157-43 00 00 eller mejla till soc@flen.se så vidarebefordrar vi ditt mail till rätt person!

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2022-05-23 16:04:33