Kontakt, ansökan & avgifter

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Att ansöka om hjälp

För att kunna få stöd och hjälp behöver du ansöka hos en handläggare som gör en behovsbedömning och sedan ta beslut om vilken hjälp du har rätt till.
Om du känner dig osäker över vilket stöd du behöver är du välkommen att kontakta våra handläggare.

Vad kostar insatserna?

Kostnaden för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) beräknas utifrån din ekonomiska förmåga. Här hittar du avgifterna
Avgifter enligt Lagen om stöd och service (LSS) är oftast kostnadsfria. Hyra av bostad och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.
Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Klagomål och synpunkter

Vi vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter oavsett om det gäller klagomål, förslag, beröm, felanmälan eller frågor. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i kommunens blankett för synpunkter och klagomål- se länk längst ned i fönstret.Om du upplever brister inom kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning kan du även vända dig till socialstyrelsen. Socialstyrelsens tillsynsavdelning har ansvar för tillsyn av kommunens omsorg och kan göra en granskning.Socialstyrelsen ska följa utvecklingen av socialförvaltningens omsorg om personer med funktionsnedsättning. De gör det genom att granska verksamheten och handläggningen av enskilda ärenden. Socialstyrelsen ska också ge råd till allmänheten och till socialnämnden.

Kontakt

Handläggare nås vardagar mellan 07.45 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.30 – 15.00.

Mika Juopperi, samordnare äldre och särskilt boende
Telefon 0157-43 03 56
E-post

Biståndshandläggare
Hemtjänst, växel-/korttidsvistelse, särskilt boende

Elisabeth Bohm
Telefon 0157-43 03 48
E-post

Anna Granath
Telefon 0157-43 03 57
E-post

Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon 0157-43 03 49
E-post

Nicole Morrissey
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Ingela Larsson
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Christine Söderberg
Telefon 0157-43 03 46
E-post


Biståndshandläggare
Färdtjänst och riksfärdtjänst

Victoria Carlsson, färdtjänst och riksfärdtjänst
Telefon 0157-43 03 47
E-post


Biståndshandläggare
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri

Örjan Johansson Odén
Telefon 0157-43 03 51
E-post

Ingrid Svenningsson
Telefon 0157-43 03 50
E-post

Nathalie Molenda
Telefon 0157-43 04 83
E-post


Handläggare
Bostadsanpassningsbidrag

Telefon 0157-43 03 55


Handläggare
Avgifter

Nås säkrast mellan 09.30 – 15.00

Särskilt boende och korttidsvård i Flens kommun. Hemtjänst Flen och Bettna
Telefon 0157-43 03 54
E-post

Hemtjänst Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
Telefon 0157-43 03 53
E-post

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2018-03-27 09:54:34

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Rosenqvist Enhetschef 0157 - 43 03 45