Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Boende med särskilt stöd

Boendestöd kan ges till personer med psykiska funktionshinder och som bor i eget boende.

Stödet ska ha ett coachande och rehabiliterande syfte och göra att personen kan klara att sköta de dagliga sysslorna i sitt hem, uträtta ärenden, ta kontakt med myndigheter eller bryta ensamhet. Man kan också ansöka om plats i något av kommunens serviceboenden.

Flens kommun har tre boendeenheter.

Diamanten

Diamanten består av fem lägenheter med en fast personalgrupp. Diamanten är bemannat mellan 07.00 till 21.00 och är den boendeformen sin har det tätaste personalstödet.

Templaren

Templaren är ett boende där socialpsykiatrin i Flen hyr ut lägenheter i andra hand. Brukarna får boendestöd utifrån sina enskilda behov. På Templaren finns sju lägenheter till vårt förfogande plus en lägenhet som fungerar som en gemensam samlingslägenhet.

Satellitboende

Satellitboendet har fyra lägenheter och en träningslägenhet.  De boende har enbart boendestöd som är planerat utifrån individuella planer.

Kontakt

Enhetschef
Telefon
0157 – 43 04 00

Samordnare Boendestöd
Telefon
0157 – 43 08 31

 

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2016-03-18 15:00:49

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Magdalena Palmcrantz

Avdelningschef IoF

0157 - 43 03 60

Samordnare, Kontakpersoner/Ledsagare

0157 - 43 08 31