Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Boende med särskilt stöd

Boendestöd kan ges till personer med psykiska funktionshinder och som bor i eget boende.

Stödet ska ha ett coachande och rehabiliterande syfte och göra att personen kan klara att sköta de dagliga sysslorna i sitt hem, uträtta ärenden, ta kontakt med myndigheter eller bryta ensamhet. Man kan också ansöka om plats i något av kommunens serviceboenden.

Flens kommun har tre boendeenheter.

Diamanten

Diamanten består av fem lägenheter med en fast personalgrupp. Diamanten är bemannat mellan 07.00 till 21.00 och är den boendeformen sin har det tätaste personalstödet.

Templaren

Templaren är ett boende där socialpsykiatrin i Flen hyr ut lägenheter i andra hand. Brukarna får boendestöd utifrån sina enskilda behov. På Templaren finns sju lägenheter till vårt förfogande plus en lägenhet som fungerar som en gemensam samlingslägenhet.

 

Kontakt

Enhetschef: Christer Trybom, telefonnummer 0157-43 08 30

 

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2019-08-19 07:41:10