Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS vänder sig till personer som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada och är i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller studerar. Daglig verksamhet styrs till stor del av dina behov. Insatsen söks hos biståndshandläggare.

Arbetet inom daglig verksamhet kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnesstimulering. Exempelvis biltvätt, returpappersåtervinning, färg och form, musik, alternativ kommunikation, data och hushållssysslor. Det finns också möjligheter till arbete på en extern arbetsplats med stöd från daglig verksamhet. Målsättningen är att erbjuda en verksamhet som individen upplever meningsfull och utvecklande. Du söker daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare.

Brukarinflytande

5 gånger per år träffas brukarna för arbetsmöte. Mötena protokollförs

Arbetstider

Arbetstid är mellan 8-15,30 om man arbetar heltid

Frånvaro

Om du blir sjuk eller vill vara ledig får du ingen sjuk- eller semesterersättning.

Lön

Du får en ersättning på 15 kronor per timme. Heltid är 7 timmar och 30 minuter
Lönen betalas ut i efterskott den 27 varje månad eller om den 27 är en helg vardagen närmast före.

Mat

På vissa arbetsplatser finns möjlighet att köpa mat till lunch. På andra ställen kan du behöva ha matlåda med dig eller gå ut och äta.

Resor

Om du behöver arbetsresor kan du få hjälp med detta. Kostnaden för dessa resor är jämförbar med ett månadskort inom Länstrafiken.

Försäkring

Alla som har sysselsättning genom daglig verksamhet, även individuella placeringar är försäkrade av kommunen dygnet runt.

Kontakt

Enhetschef: Lina Lindskog
Telefon: 0157 – 43 08 00
E-post: lina.lindskog@flen.se

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2019-12-06 11:44:49