Hoppa till huvudinnehåll
Musikaktivitet daglig sysselsättning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) vänder sig till personer som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.
Brukaren ska vara i yrkesverksam ålder och inte arbeta eller studera. Den dagliga verksamheten ska till stor del styras efter brukarens individuella behov.

Information om daglig verksamhet

Arbetet inom daglig verksamhet kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnesstimulering. Exempelvis biltvätt, returpappersåtervinning, färg och form, musik, alternativ kommunikation, data och hushållssysslor. Det finns också möjligheter till arbete på en extern arbetsplats med stöd från daglig verksamhet. Målsättningen är att erbjuda en verksamhet som individen upplever meningsfull och utvecklande.

Brukarinflytande

Brukare inom daglig verksamhet träffas regelbundet på arbetsmöten där de får möjlighet att påverka.

 

Arbetstider

Om man arbetar heltid innebär arbetstiden klockan 08.00-15.30. Hur mycket du arbetar styrs av dina individuella behov och bestäms i samråd med biståndshandläggare.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller vill vara ledig utbetalas ingen sjuk- eller semesterersättning.

Lön

Du får en ersättning på 15 kronor per timme.
Lönen betalas ut i efterskott den 27 varje månad eller om den 27 är en helg vardagen närmast före.

Resor

Om du behöver arbetsresor kan du få hjälp med detta. Kostnaden för dessa resor är jämförbar med ett månadskort inom Länstrafiken. Mer information kan ges av din biståndshandläggare.

Försäkring

Alla som har sysselsättning genom daglig verksamhet är försäkrade av Flens kommun.

 

Kontakt

Enhetschef: Lina Lindskog
Telefon: 0157 – 43 08 00
E-post: lina.lindskog@flen.se

 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2020-03-23 15:51:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Lindskog

Enhetschef Resurscenter

0157 - 43 08 00