Hoppa till huvudinnehåll
Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Handläggningstid och kriterier

– Beräknad handläggningstid är 3-4 veckor från att ansökan kommit in till Flens kommun
– Du som söker ska vara folkbokförd i Flens kommun
– Funktionsnedsättningen ska beräknas vara minst 3 månader
– Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst
– Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling beviljas inte. För upplysningar ring 0155 – 24 73 57

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. För att få riksfärdtjänst beviljad ska du göra en ansökan till kommunen minst tre (3) veckor före avresedatum.

Sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.

  • Sökanden ska ha ett stort och varaktig funktionsnedsättning som ska ha en beräknad varaktighet om minst 6 månader.
  • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Att resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting.
  • För resan betalas en egenavgift oberoende färdsätt motsvarande 2: a klass tåg.

 Parkeringstillstånd

För parkeringstillstånd hänvisar vi vidare till Resor, infrastruktur

Här hittar du mer information och blanketter för ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Kontakt

Enhetschef Myndighet och Uppdrag
Mika Juopperi
Telefon: 0157- 43 03 45
E-post: mika.juopperi@flen.se

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-07-01 14:26:14

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45