Hoppa till huvudinnehåll
Gemenskap

Biståndsbedömd bostad LSS

Boendealternativ för vuxna enligt LSS (lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade)

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt, det gäller även då du behöver mer stöttning kring din boendesituation.

Gruppbostad

Gruppbostäder är särskilda bostäder för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte klarar av att ha en egen bostad och behöver mer stöd. I en gruppbostad finns separata lägenheter, kopplade till ett gemensamhets – och personalutrymme där man kan umgås med andra brukare. Personalen finns tillgängliga dygnet runt för dig som har svårt att vara ensam, eller känner dig otrygg under längre stunder.
I gruppbostaden kan du få hjälp och stöd att exempelvis klara ditt hushåll, omvårdnads- och hygienbehov, inköp samt kontakt med sjukvård. Det ingår även stöd för att åka på olika aktiviteter.

Servicebostad

En servicebostad består av individuella lägenheter där man har tillgång till gemensam service och en personalgrupp. Bor man i servicebostad kan man behöva gå en kortare sträcka för att komma till gemensamhetsutrymmen. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten. Gemensamhetslokalerna kan ses som ett komplement till den egna lägenheten, och kan erbjuda möjligheter till samvaro och aktiviteter utifrån önskemål och intressen. Boendeformen servicebostad kan passa dig som klarar dig något mer självständigt i vardagen, och kan beskrivas som ett mellansteg från gruppbostad till att helt klara sig själv i en egen lägenhet utan något stöd alls.

Ansökan

För att ansöka om plats i grupp/servicebostad kontaktar du kommunens biståndshandläggare: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

Kontakt

TF Enhetschef boende FN 1: Lilian Wallin
(Bo Hammar, Novembervägen, Salstagatan, Servicebostäder Flen) 
Telefon: 0157 – 43 07 80
E-post: lilian.wallin@flen.se

Områdeschef boende FN 2: Christer Trybom
(Änglundavägen, Snickarvägen, Orrögatan)
Telefon: 0157 – 43 08 30
E-post: christer.trybom@flen.se

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2020-05-15 10:42:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Christer Trybom

Områdeschef gruppbostäder

0157 - 43 08 30

Lilian Wallin

Tf enhetschef

0157-43 07 80