Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Gruppbostäder

I Flens kommun finns det sju gruppbostäder.

I kommunen finns det sju gruppbostäder som erbjuder personer med utvecklingsstörning en bra boendemiljö. I dessa gruppbostäder har de boende egen lägenhet och får stöttning av personal som finns som finns på plats dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska. Varje gruppbostad disponerar 5-6 lägenheter.

För att få plats i gruppbostad gör du en ansökan hos en biståndshandläggare.

Kontakt

Områdeschef område 1
Jenny Carlsson
0157 – 43 07 80

Områdeschef område 2
Christer Trybom
0157 – 43 08 30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Rosenqvist TF Avdelningschef Funktionsnedsättning 0157 - 43 03 39
Christer Trybom Områdeschef gruppbostäder 0157 - 43 08 30
Jenny Carlsson Områdeschef gruppbostäder 0157 - 43 07 80