Hoppa till huvudinnehåll

Personlig assistans

Vem kan få personlig assistans

Du som på grund av stora och varaktiga funktionshinder är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Till de grundläggande behoven räknas

  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp vid måltider
  • hjälp att klä på och av sig
  • hjälp att kommunicera med andra

 

Du väljer själv assistansanordnare

Personlig assistans innebär att du får hjälp av en eller flera assistenter. Assistansen kan du få dagtid eller dygnet runt, beroende på hur dina behov ser ut.  Du väljer själv assistansanordnare, d.v.s. arbetsgivare till den assistent som kommer hem till dig.Du kan välja till exempel

  •  kommunen
  •  privat företag
  •  själv bli arbetsgivare
  • bilda en förening eller ett kooperativ.

Om du väljer kommunen som utförare

De som arbetar som personliga assistenter inom Flens kommun har i regel lång erfarenhet och kan sitt yrke. Lagenliga anställningsvillkor med tydliga krav på utförandet, ger en trygg och professionell omsorg. Om Flens kommun ordnar din assistans, kan du själv forma ditt stöd tillsammans med dina assistenter. Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan som beskriver hur och när du önskar att dina insatser ska utföras. Inom personlig assistans arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt, där dina resurser tas till vara. Flens kommun har en gemensam värdegrund för alla anställda:”Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde.
Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet.
Jag är stolt över vårt arbete och verksamhet

Så här ansöker du

Du ansöker om personlig assistans genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut som skickas hem till dig med posten.

Externa länkar

Försäkringskassan

SFB– Lagen om assistansersättning


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Qvarnström

Områdeschef personlig assistans

0157 - 43 07 61

Ida Alander

Områdeschef personlig assistans

0157 - 43 07 60