Hoppa till huvudinnehåll

Personligt stöd

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Du som har funktionsnedsättning och även dina anhöriga kan ha rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning
Ett bra stöd och en god omsorg ska präglas av din trygghet, självbestämmande och integritet. Stödet ska ges utifrån din livssituation och ditt behov.

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning syftar till att:

Du ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Du ska ha en meningsfull sysselsättning.
Du ska bli bemött med respekt för ditt självbestämmande och din integritet.
Du ska få information om stöd och omsorgens innehåll.
Insatserna utformas efter ditt behov och i samråd med dig och/eller din företrädare.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45