Hoppa till huvudinnehåll
Parkering Prins Wilhelmstorg

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Beräknad handläggningstid 3-4 veckor från att ansökan kommit in till Flens kommun.

 • Du som söker ska vara folkbokförd i Flens kommun.
 • Funktionsnedsättningen ska beräknas vara minst 6 månader.
 • Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst.
 • Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling beviljas inte. För upplysningar ring 0155 – 24 73 57.

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. För att få riksfärdtjänst beviljad ska du göra en ansökan till kommunen minst tre (3) veckor före avresedatum.

Sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.

 • Sökanden ska ha ett stort och varaktig funktionsnedsättning som ska ha en beräknad varaktighet om minst 6 månader.
 • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Att resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting.
 • För resan betalas en egenavgift oberoende färdsätt motsvarande 2: a klass tåg.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad är knutet direkt till dig som förare. I vissa fall kan personer som inte själva utan medpassagerare beviljas parkeringstillstånd.
Tillståndet gäller i hela landet och inom hela EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Bedömningen av rörelsehindret grundas på din gångförmåga. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs intyg från läkare.

 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst tre år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.
 • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Bedömning och beviljande

 • Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Beslutar gör den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Ansökan om förnyat innebär inte automatiskt att parkeringstillståndet beviljas.

Kontakt

Färdtjänst & Riksfärdtjänst
Handläggare nås vardagar mellan 07.45 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.30 – 15.00.

Victoria Carlsson
Telefon 0157-43 03 47
E-post

Parkeringstillstånd
Annelie Engvall
Telefon 0157 – 43 02 71

Besöksadress
Sveavägen 1
642 81, Flen