Två änder som simmar i vatten

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn innebär en förlängd skolbarnomsorg (fritids) som börjar när ungdomarna fyllt 13 år och slutar på fritids i skolans regi.

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet som är till för ungdomar mellan 13-21 år. Korttidstillsynen är öppen före och efter skolan, när du som förälder arbetar, och även hela dagarna under skolloven.

Ansökan sker genom kommunens handläggare.

Vad kostar det?

Att vara på korttidstillsyn är gratis men ungdomarna betalar för mat och aktiviteter som de gör när de är där.

Kontakt

Sökande födda dag 1 – 15 i månaden
Telefon 0157-43 03 50
E-post pirkko.karlsson@flen.se

Sökande födda dag 16-31 i månaden
Telefon 0157-43 03 51
E-post helene.hoelgaard@flen.se

Sidansvarig: Lina Lindskog
Senast uppdaterad: 2015-06-02 12:27:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Lindskog Områdeschef Resurscenter 0157 - 43 08 00