Hoppa till huvudinnehåll
Smulton på strå och i skål, smultronplanta

Ledsagare

Ledsagarservice är till för personer med funktionsnedsättning. Ledsagaren har som uppgift att följa med till olika kulturarrangemang och specifika fritidsaktiviteter.

Ledsagaren kan också följa med vid läkarbesök eller stödja dig när du gör vardagliga ärenden som att gå till apoteket eller affären. Med hjälp av ledsagaren kan du få stöd i att skapa en fritid som utvecklar dig. En ledsagare är anställd av kommunen och kan hjälpa dig under några timmar per vecka eller månad.

Så här ansöker du

För att ansöka om ledsagare, vänder du dig till kommunens handläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning för att se om du som ansöker har rätt att få det du begärt. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ditt individuella behov. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

Kontakt

Handläggare nås vardagar mellan 07.45 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.30 – 15.00.

Mika Juopperi, samordnare äldre och särskilt boende
Telefon 0157-43 03 56
E-post

Biståndshandläggare
Hemtjänst, växel-/korttidsvistelse, särskilt boende

Elisabeth Bohm
Telefon 0157-43 03 48
E-post

Anna Granath
Telefon 0157-43 03 57
E-post

Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon 0157-43 03 49
E-post

Nicole Morrissey
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Ingela Larsson
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Christine Söderberg
Telefon 0157-43 03 46
E-post


Biståndshandläggare
Färdtjänst och riksfärdtjänst

Victoria Carlsson, färdtjänst och riksfärdtjänst
Telefon 0157-43 03 47
E-post


Biståndshandläggare
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri

Örjan Johansson Odén
Telefon 0157-43 03 51
E-post

Ingrid Svenningsson
Telefon 0157-43 03 50
E-post

Nathalie Molenda
Telefon 0157-43 04 83
E-post