Familj på promenad på en skogsstig

Socialpsykiatri

Kommunen ansvarar för att samordna samhällets insatser för människor med långvariga psykiska funktionshinder. Ansvaret innebär att se till att det finns tillgång till ett bra boende, meningsfull sysselsättning och en utvecklande samvaro/fritid.

Socialpsykiatrin i Flen har i uppdrag är att genom att arbeta med stöd och rehabilitering med människor som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Det gör vi bland annat genom att bedriva boendestöd i det egna hemmet eller i ett kommunalt rehabiliteringsboende. I arbetet har vi stöd av kommunens sjuksköterska samt ett nära samarbete med landstinget, främst då öppenvårdspsykiatrin i Flen eller andra viktiga kontakter för att du ska må bättre. Ett verktyg för detta är samordnad individuell plan (SIP).

Verksamheten inom socialpsykiatrin kan beskrivas som stående på tre ben, boende utifrån psykiskt funktionsnedsattas olika behov, psykosocialt stöd, samt att erbjuda sysselsättning/arbete som utgår från brukarens egna medverkan. Vi arbetar i nära samverkan med familj och nätverk.

För att få insatser ansöker du hos biståndshandläggare.

Kontakt

Områdeschef
Jari Kuivamäki
Telefon 0157 430792
E-post jari.kuivamäki@flen.se

Samordnare
Marie Mathisen
Telefon 0157 430836
E-post marie.mathisen@flen.se

Sjuksköterska
Telefon 070 – 238 61 26

Sidansvarig: Marie Mathisen
Senast uppdaterad: 2018-08-27 10:41:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Marie Mathisen Tf områdeschef socialpsykiatri 0157-43 08 36