Personligt ombud

Personligt ombud kan hjälpa dig med problem och svårigheter i vardagen. Vi arbetar på ditt uppdrag och har sekretess.

Verksamheten är fristående från socialtjänst och psykiatrivård. Vår uppgift är att hjälpa dig att få det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med arbetsgivare eller olika myndigheter.

Flen har ett samarbete med Katrineholms kommun om personligt ombud, här hittar du mer information.

Kontakt

Personligt ombud

E-post till personliga ombud
Telefon: 0150-568 47, 070-566 45 90, 070-566 45 91