Hoppa till huvudinnehåll
Kartotek i rödfärgat rrä

Blanketter, dokument och checklistor

Här finner du blanketter, checklistor samt dokument med information av intresse för både huvudmän och ställföreträdare.

Blanketter

Alla blanketter finns tillgängliga via Flens kommuns e-tjänsteplattform. Besök sidan eller klicka på länkarna under respektive rubrik för att komma direkt till en specifik blankett.

Anmälan behov god man

Behov av god man eller förvaltare, socialnämndens anmälningsskyldighet

  • Information om att anmäla behov
  • Socialförvaltningens anmälningsskyldighet (god man/förvaltare/förmyndare)

Ansöka om byte/jämkning/upphörande god man och förvaltare

Byte av ställföreträdare; god man och/eller förvaltare

Blankett för ansökan om byte av god man eller förvaltare.

Jämkning av ställföreträdarskap

Om behovet av en ställföreträdare har minskat eller ökat kan denna blankett användas för att ansöka om att ändra omfattningen av godmanskapet eller förvaltarskapet.

Upphörande av god mans- och förvaltarskap

Om du inte längre har behov av en god man eller en förvaltare kan du använda denna blankett för att ansöka om upphörande.

Ansöka om god man och förvaltare

Tillfällig god man

Blankett för ansökan/anmälan om god man enligt föräldrabalkens 11 kapitel 3 §

Godmanskap & förvaltarskap

Blankett för ansökan om god mans- eller förvaltarskap

Ansökan om överförmyndarens samtycke

Bevaka rätt i dödsbo, samtycke till egendomens fördelning i skifte

Blankett, samt information, för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i bodelning/arvskifte.

Medgivande till placering av den enskildes tillgångar

Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till placering av den enskildes tillgångar

Köp/försäljning fast egendom/bostadsrätt

Blankett för ansökan om samtycke till försäljning, köp och nyttjanderätt av fast egendom, bostadsrätt och tomträtt.

Uttagstillstånd

Blankett för ansökan om uttagstillstånd

Upphörande tillfälligt godmanskap

Blankett för ansökan om upphörande av godmanskap enligt föräldrabalkens 11 kapitel 3 §.

Samtycke till lån/pantsättning

Blankett för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till lån/pantsättning.

Åtagande och samtyckesblankett

Åtagande- och samtyckesblankett

Blankett för åtagande- och samtycke

God man för ensamkommande barn

Redogörelseblankett/begäran om arvode för gode män till ensamkommande barn

Åtagande- och samtyckesblankett för godmanskap avseende ensamkommande barn

Intresseanmälan

Intresseanmälan – god man & förvaltare

Blankett för att lämna ditt intresse att bli god man/förvaltare i Flen, Gnesta eller Vingåkers kommuner.

Intyg

Intyg om enskilds förmåga att samtycka

Blankett för att intyga enskilds förmåga att lämna samtycke

Redovisningshandlingar

Års- och sluträkningsblankett

Blankett för års- och sluträkning

Redogörelse/körjournal

Redogörelse och körjournal för gode män och förvaltare

Redogörelse/körjournal – förordnad förmyndare och medförmyndare

Redogörelseblankett/körjournal – extraordinära förvaltningsåtgärder

Redogörelse, tillfälliga godmanskap

Redogörelse, dröjsmål skifte/skifteshinder

Förteckningsblankett

Förteckningen ska du lämna in inom två månader från det datum du förordnades som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare.

Dokument och information

Mer information

Information om blanketter och dokument i PDF-format:

PDF-blanketterna fungerar bäst med programmet Acrobat Readers senaste version. Programmet är gratis och kan laddas ned här:https://get.adobe.com/se/reader/

Externa länkar av intresse:

Skatteverket: information till god man och förvaltare

Migrationsverket: om ensamkommande barn och ungdomar

Svenska Bankföreningen: bankärenden för annans räkning

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet Gode Män & Förvaltare

Kronofogden: skuldsanering

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2023-03-09 13:11:21