Hoppa till huvudinnehåll

Lex Maria

En anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska ske snarast efter inträffad händelse.

Mer information om Lex Maria

Med vårdskada avses enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada innebär att patienten fått bestående skada eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Patienter och brukare kan inte anmäla enligt lex Maria

Enskilda patienter och brukare, privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt Lex Maria till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-12-02 11:13:21