Hoppa till huvudinnehåll
Sköterska håller äldre person i handen

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

Lex Maria

En anmälan enligt Lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom.

Vad innebär Lex Maria?

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Bestämmelser kring Lex Maria regleras av Patientsäkerhetslagen (2010:659). En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska ske snarast efter inträffad händelse.

Vad menas med vårdskada?

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. En allvarlig vårdskada innebär att patienten fått bestående skada, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Du kan läsa mer om Lex Maria på IVO:s hemsida: Inspektionen för vård och omsorg

Patienter och brukare kan inte anmäla enligt lex Maria

Enskilda patienter och brukare, privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt Lex Maria till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-12-28 18:39:03