Hoppa till huvudinnehåll
Brukare sitter vid en sjö tillsammans med personal

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden

Lex Sarah

Lex Sarah är ett samlingsnamn för de bestämmelser som rör anställdas skyldigheter att rapportera missförhållanden i en verksamhet.

Här kan du läsa mer om Lex Sarah

Lex Sarah berörs av lagarna socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  I Lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver verksamheten, att efter att ha tagit emot en rapport:

  • utreda
  • dokumentera
  • avhjälpa eller undanröja missförhållandet, eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Den som bedriver verksamheten är också skyldig att snarast rapportera in händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om händelsen bedöms som allvarlig. Skyldigheterna gäller i både kommunal och privat bedriven verksamhet.