Hoppa till huvudinnehåll
Blå himmel med moln - ett av dem format som ett hjärta

Individ & familj

Både enskilda personer och familjer av olika slag kan någon gång i livet behöva särskilt stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Det kan gälla råd och stöd för den egna, eller för andras, sociala livssituation.

Beroende/missbruk, försörjningsstödsproblem, oro, konflikter, våld hör till våra arbetsuppgifter, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder. För de behoven kan du söka hjälp hos avdelningen för myndighetsutövning och få hjälp utifrån dina behov efter en ansökan. Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell.

Ansökningar, förfrågningar och stödinsatser

Under kontorstid på vardagar når du oss via Stadshusets växel, telefon 0157 – 43 00 00, begär Mottagningstelefonen (klockan 09:00-12:00) eller Försörjningsstödsenheten.

Så här överklagar du ett beslut

Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Överklagan skickar du till den handläggare som har fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd inom tre veckor från den dag du har fått beslutet. Handläggaren gör då en bedömning av din överklagan. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens beslut. Överklagan är kostnadsfri.

För mer information kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Beredskap utanför kontorstid

Ibland händer det saker som inte kan vänta till dagen efter. Utanför kontorstid (på kvällar och helger) kontaktas Länsjouren på 112. Länsjouren kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller om någon på något annat sätt far illa, t.ex på grund av våld.

Kontakt

Ansökningar, frågor och stödinsatser

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Stadshusets växel begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Försörjningsstödsenheten
Telefon receptionen 0157 – 43 03 90

Utanför kontorstid finns Länsjour
Telefon 112

Filmer för barn och unga

Koll på soc

Alex besöker soc


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Individ och familj

0157-43 04 49