Hoppa till huvudinnehåll
Livboj som hänger på en röd trävägg

Anmälan

Vi har alla ett ansvar för att människor inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt.

Om du är orolig för att någon far illa bör du kontakta mottagningsenheten och berätta om din oro. Under kontorstid på vardagar, måndag, onsdag-fredag klockan 09:00-12:00, tisdag klockan 13:00-15:30 når du oss via Stadshusets växel, telefon 0157 - 43 00 00, begär mottagningstelefonen.

Anmälan

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med socialsekreteraren på mottagningen utan att nämna vem det gäller. Du kan då  få råd om det du känner till om människans situation är grund för en anmälan eller inte.

Privatperson: I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.

Yrkesverksam: Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

Anonym eller inte?

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam: Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Akut
Utanför kontorstid har vi alltid en social jour, den nås på tel 112. Social jour kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att människor som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om det finns ett behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med individen/familjen inom två veckor för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning.

Kontakt

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Stadshusets växel begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112

 

Sidansvarig: Elleonor Kjellström
Senast uppdaterad: 2020-05-06 16:24:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Individ och familj

0157-43 04 49

Magdalena Palmcrantz

Avdelningschef Individ och familjeomsorg

0157 - 43 03 60