Hoppa till huvudinnehåll

Information om orosanmälan barn/ungdom

Misstänker du att ett barn far illa? I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.

Rådgivning orosanmälan kring barn/ungdom

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med socialsekreteraren på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

Orosanmälan

Vad händer sen?

När en anmälan inkommit till socialtjänsten rörande ett barn som far illa kontaktas alltid vårdnadshavarna. Om barnet är 15 år får barnet själv information. Om anmälan avser ett yngre barn görs en bedömning från fall till fall om barnet ska kontaktas i initialskedet.

En anmälan som rör en vuxen person innebär att denne kallas till socialkontoret för samtal om uppgifterna i anmälan.

Socialtjänsten genomför ett sk ”bedömningssamtal”. Detta innebär att vårdnadshavare och barn/ den vuxne får ta del av anmälan. De ges möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan. Med detta samtal som grund beslutas om utredning ska inledas eller ej (11:1 Socialtjänstlagen).

Som anmälare kan Du kontaktas för förtydligande av uppgifterna i anmälan eller som referent i utredningen.

Kontaktuppgifter och mer information

Mottagningstelefon orosanmälan barn 
Kontaktcenter, vänligen begär mottagningstelefon
Telefon: 0157 – 43 00 00
Telefontid: Mån, ons, tors, fre 09:00-12:00. Tis: 13:15-15:30

Observera att utanför kontorstid finns social beredskap för akuta ärenden. Kontakta då larmnumret 112.

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:50:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Individ och familj

0157-43 04 49