Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan

Både enskilda personer och familjer av olika slag, kan någon gång i livet behöva särskilt stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Det kan gälla råd och stöd för den egna, eller för andras, sociala livssituation. Beroende/missbruk, försörjningsstödsproblem, oro, konflikter, våld hör till våra arbetsuppgifter, både när det gäller dig själv och/eller din familj.

Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder. För de behoven finns inom Individ- och familjeomsorgen olika enheter där du kan få hjälp utifrån dina behov efter en ansökan. Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell. Våra tjänster är kostnadsfria.

Ansökningar, förfrågningar och stödinsatser

Under kontorstid på vardagar når du oss via Kontaktcenter, telefon 0157 – 43 00 00, begär Mottagningstelefonen. Telefontider:
Måndag, onsdag – fredag klockan 09:00-12:00
Tisdag 13:00 – 15:30

Så här överklagar du ett beslut

Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Överklagan skickar du till den handläggare som har fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd inom tre veckor från den dag du har fått beslutet. Handläggaren gör då en bedömning av din överklagan. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens beslut. Överklagan är kostnadsfri.

För mer information kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Kontakt

Ansökningar, frågor och stödinsatser

Mottagningstelefon 
Telefon 0157 – 43 00 00, Kontaktcenter, begär mottagningstelefon

Telefontid
Mån, Ons, Fre: 09:00-11:00
Tis, Tors: 13:00-15:00
Enheten för ekonomiskt stöd
Telefon: 0157 – 43 03 90

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-06-23 12:59:32