Barn & ungdom

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. En familj som mår bra är viktig för vårt välmående inom flera områden. Familjen är särskilt viktig under uppväxten. Ibland fungerar det inte. Man kan då behöva stöd i olika former. I våra verksamheter kan vi ge råd, stöd och behandling för dig, ditt barn, din förälder eller din anhörig.

Några vanligt förekommande svårigheter är beroende/missbruk, försörjningsproblem, oro, konflikter och/eller våld. Dessa hör till våra arbetsområden, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder.

Insatser du behöver ansöka om är:
Familjebehandling
Beroende- och missbruksbehandling
Ekonomiskt bistånd
Familjehem
Kontaktperson/kontaktfamilj

Andra insatser är:
Familjerätt
Familjerådgivning

Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell.

Kontakt

Mottagningsenheten
Telefon (kl. 09.00 – 12.00)

0157 – 43 00 00

Social beredskap (utanför kontorstid)
Telefon
0157 – 43 03 15
070 – 672 84 97

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2018-07-24 17:07:54