Hoppa till huvudinnehåll
Urklippta pappersfigurer

Barn och Familjeenheten

Barn- och Familjeenheten ger ett personligt stöd till dig och din familj när ni under en kortare eller längre tid behöver hjälp att reda ut era problem för klara av vardagen. Det kan liknas vid coachning där ni får hjälp att hitta bättre samspelsformer i det dagliga livet.

Det huvudsakliga syftet är att stärka er föräldrar i ert föräldraskap.

Vi utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling. För att nå dit arbetar vi med olika metoder som samspelsövningar, träna på att förbättra kommunikation och lyssnande, praktiskt/pedagogiskt hem- och familjearbete i form av coachande och lösningsfokuserade samtal och aktiviteter. Fokus är att stärka och lyfta fram era resurser för ökad trygghet. Då samtalet inte alltid är så lätt för barn och ungdomar använder vi ibland figurer för att lättare synliggöra det som sker i familjen eller i nätverket/skolan. Det kan gälla att klargöra en situation, bearbeta en händelse, hantera och pröva alternativa handlingar. Vi kan skapa barngrupper vid behov.

Frågor som kan uppstå för dig som förälder:

Har du och ditt barn svårt att nå varandra?
Har ni fastnat i konflikter och bråk?
Känner du dig osäker kring barns utvecklingsstadier?
Finns det någon i din familj som blivit/blir utsatt för våld, misshandel eller sexuella övergrepp?
Är du bekymrad över din egen eller närståendes alkohol/drog/tablettberoende?

Frågor som kan uppstå för dig som barn – ungdom:

Bråkar ni för mycket hemma?
Är du rädd för någon i din familj?
Är du orolig för dina föräldrars mående eller drickande?

Vi hjälpa dig/er med:

Att upptäcka svårigheter som skapar problem
Att hitta tillbaka till glädjen och samvaron i familjen
Att ge dig verktyg för goda relationer med ditt barn
Att få kunskap om barns utveckling och mognad
Att hjälpa dig bearbeta och hantera våld och missbruk

Ansökan

Du kan ansöka om insatsen familjebehandling själv eller på initiativ från socialtjänsten. För mer information under  vardagar, 09:00-12:00 Stadshusets växel, telefon 0157 – 43 00 00, begär mottagningstelefonen.

Samverkan

Verksamheten samarbetar med Öppenvården NOVA, skolan, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhabiliteringen vid behov samt andra viktiga samverkansparter.

Kontakt

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Stadshusets växel begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2019-08-26 13:46:32

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Magdalena Palmcrantz

Avdelningschef Individ och familjeomsorg

0157 - 43 03 60