Hoppa till huvudinnehåll
Urklippta pappersfigurer

Barn och Familjeenheten

Barn- och Familjeenheten ger ett personligt stöd till dig och din familj när ni under en kortare eller längre tid behöver hjälp att reda ut era problem för klara av vardagen. Det kan liknas vid coachning där ni får hjälp att hitta bättre samspelsformer i det dagliga livet.

Det huvudsakliga syftet är att stärka er föräldrar i ert föräldraskap.

Så arbetar vi

Vi utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling. För att nå dit arbetar vi med olika metoder som samspelsövningar, träna på att förbättra kommunikation och lyssnande, praktiskt/pedagogiskt hem- och familjearbete i form av coachande och lösningsfokuserade samtal och aktiviteter. Fokus är att stärka och lyfta fram era resurser för ökad trygghet. Då samtalet inte alltid är så lätt för barn och ungdomar använder vi ibland figurer för att lättare synliggöra det som sker i familjen eller i nätverket/skolan. Det kan gälla att klargöra en situation, bearbeta en händelse, hantera och pröva alternativa handlingar. Vi kan skapa barngrupper vid behov.

Frågor som kan uppstå för dig som förälder:

Har du och ditt barn svårt att nå varandra?
Har ni fastnat i konflikter och bråk?
Känner du dig osäker kring barns utvecklingsstadier?
Finns det någon i din familj som blivit/blir utsatt för våld, misshandel eller sexuella övergrepp?
Är du bekymrad över din egen eller närståendes alkohol/drog/tablettberoende?

Frågor som kan uppstå för dig som barn – ungdom:

Bråkar ni för mycket hemma?
Är du rädd för någon i din familj?
Är du orolig för dina föräldrars mående eller drickande?

Vi hjälpa dig/er med:

Att upptäcka svårigheter som skapar problem
Att hitta tillbaka till glädjen och samvaron i familjen
Att ge dig verktyg för goda relationer med ditt barn
Att få kunskap om barns utveckling och mognad
Att hjälpa dig bearbeta och hantera våld och missbruk

Råd och stöd för hela familjen

Vi finns till för hela din familj!

Råd och stöd avser stödinsatser som man kan delta i utan att registreras hos socialtjänsten.

Personalen har tystnadsplikt. Det gäller samtliga fall med undantag för anmälningsskyldigheten.

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till oss på utförarenheten. Det ska vara enkelt för dig att få stöd om du behöver det.

Att ta stöd hos oss är helt frivilligt, gratis och vi för inga journaler. Du får stöd utan insatsbeslut och vi hoppas kunna hjälpa familjer innan problem växer sig stora. Vi kan erbjuda både olika typer av gruppverksamheter och/ eller stöd enskilt till Dig eller din familj.

För information och tidsbokning: 0157-430 413, måndag 8.30 – 9.30 och torsdag 12.00-13.00

Utifrån rådande läge med Covid-19 försöker vi hålla oss uppdaterade kring de riktlinjer och restriktioner som finns.

Ansökan

Du kan ansöka om insatsen familjebehandling själv eller på initiativ från socialtjänsten. För mer information under vardagar, 09:00-12:00, sök Kontaktcenter på 0157 – 43 00 00, begär mottagningstelefonen.

Samverkan

Verksamheten samarbetar med Öppenvården NOVA, skolan, elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhabiliteringen vid behov samt andra viktiga samverkansparter.

Kontakt

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Kontaktcenter, begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 16:22:12