Hoppa till huvudinnehåll
En kopp varm kaffe latte med kanelhjärta, vantbeklädda händer

Familj

En familj som mår bra är viktig för vårt välmående inom flera områden. Familjen är särskilt viktig under uppväxten. Ibland fungerar det inte. Man kan då behöva stöd i olika former. I våra verksamheter kan vi ge råd, stöd och behandling för dig, ditt barn, din förälder eller din anhörig.

Några vanligt förekommande svårigheter är beroende/missbruk, försörjningsproblem, oro, konflikter och/eller våld. Dessa hör till våra arbetsområden, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder.

Insatser du behöver ansöka om är:
Familjebehandling
Beroende- och missbruksbehandling
Ekonomiskt bistånd
Familjehem
Kontaktperson/kontaktfamilj

Andra insatser är:
Familjerätt
Familjerådgivning

Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.