Hoppa till huvudinnehåll
Pappa som håller sin dotter i framnen och som tittar ut genom ett fönster

Familjecentralen

Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familj, med fokus på barnets livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Familjecentralen rymmer en mängd verksamheter under samma tak och ger invånarna en bred och bra service. Enheten står på fyra ben; barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser. För mer information är du välkommen att läsa nedan.

Familjecentralen ligger på Storgatan i anslutning till Stenhammarskolan. Den bedrivs i samarbete mellan Flens kommun och Region Sörmland och vänder sig till familjer som väntar barn och vårdnadshavare med barn som inte börjat i förskoleklass. Verksamheten ska bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper vid familjecentralen samarbetar kring stödet för blivande vårdnadshavare, barn och deras vårdnadshavare.

 Familjecentralens mål 

– Stärka det sociala nätverket
– Erbjuda lättillgängligt stöd.
– Förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom insatta hälso- främjande insatser.
– Erbjuda ett mötesklimat som inbjuder till delaktighet.
– Vara ett kunskaps- och informationscentrum i Flens kommun.
– Vara en naturlig mötesplats och utveckla en god service.
– Vidareutveckla kommunens och regionens insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Öppen förskola

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt vårdnadshavare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn.

I oktober startar vi verksamhet inomhus i öppna förskolans lokaler på Familjecentralen. Familjer med barn i ålder 0-6 år är välkomna. Ni har själva ansvar för ert barn när ni är här.

Vi erbjuder frukt till alla barn men det går också bra att ta med sig eget mellanmål hemifrån. Föranmälan krävs – ring gärna 0157-430663 för att boka tid.

Varmt välkomna!

Måndag 

09.00-12.00

13.00-15.00

Tisdag    

13.00-15.00

Onsdag   

09.00-12.00

13.00-15.00

Torsdag  

09.00-12.00

13.00-15.00

Fredag    

09.00-12.00

ABC

I höst hälsar vi alla föräldrar varmt välkomna till ABC gruppträffar där vi pratar om föräldraskap för barn mellan 3-12 år. ABC står för Alla Barn i Centrum och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder. Nästa kurs startar torsdag 28/10 på familjecentralen (Storgatan 21). Vi träffas vid fyra tillfällen : 28/10, 11/11, 25/11 samt 2/12 . Samtliga dagar kl.17-20. För mer information och anmälan hör av er till er BVC sköterska eller familjestödjare Helena Park 0157-430663

Mödrahälsovård

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och andra gynekologiska besvär.

Tel: 0157-18516

Barnavårdscentral

Vi erbjuder kostnadsfria hälsobesök och vi följer barnets hälsa och utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart.

BVC Flens vårdcentral, Tel: 0157-18525
BVC Centrum, Tel: 0157-42608

Familjestöd

Väntar du barn eller är förälder och känner osäkerhet eller oro kring din familj? Föräldrar till barn 0-6 år, som känner osäkerhet eller oro över sin roll som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation kan boka tid för samtal med vår föräldrastödjare.

Du kan träffa föräldrastödjaren ensam, som par eller ta med dig någon annan person du vill ha med. Familjestödjaren är lätt att nå och du behöver inte vänta länge på en samtalstid utan kan oftast tas emot snabbt.

Samtalen är gratis och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler eller register över vem som kommer till oss. Har du behov av tolk bokar vi det.

Familjestödjare : 070-169 97 85

Likabehandlingsplan

Suggestopedi för föräldralediga

I Flens kommun pågår projektet “Suggestopedi för föräldralediga”. Vid tre tillfällen i veckan erbjuds svenskundervisning digitalt för föräldralediga där de har möjlighet att medverka tillsammans med sina barn. Undervisningen är frivillig och öppen för alla som är intresserade.

Suggestopedi är en språkinlärningsmetod där alla sinnen används i inlärningsprocessen genom: rörelse, musik, bilder och konst. Metodens upplägg passar även för barn vilket gör att de kan vara med i olika delar av undervisningen. På så sätt utvecklas barnen också genom att lära sig olika barnlåtar och enkla sagor tillsammans med sina föräldrar.

Undervisningen börjar på måndagen med att uppgifter skickas ut till dem som anmält intresse. Onsdagar och torsdagar mellan klockan 10.00 och 11.00 håller en suggestopedilärare undervisning i svenska för de som vill träna svenska digitalt på nätet, där bland annat måndagens uppgifter gås igenom. Undervisningen sker med videosamtal via Messenger.

Läs mer och ta kontakt här

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-20 08:06:08