Hoppa till huvudinnehåll
Pappa som håller sin dotter i framnen och som tittar ut genom ett fönster

Familjecentralen

Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen, med fokus på barnets livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Med det sagt är det en mängd verksamheter som ryms under samma tak och ger invånarna en bred och bra service.

Sidan uppdateras.

Familjecentralen ligger på Storgatan i anslutning till Stenhammarskolan. Den bedrivs i samarbete mellan Flens kommun och Region Sörmland och vänder sig till familjer som väntar barn och vårdnadshavare med barn som inte börjat i förskoleklass.

Familjecentralen ska bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper vid familjecentralen samarbetar i stödet till blivande vårdnadshavare, barn och deras vårdnadshavare.

Målen för familjecentralen är att för målgruppen:

  • Stärka det sociala nätverket.
  • Erbjuda lättillgängligt stöd.
  • Förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom insatta hälso- främjande insatser.
  • Erbjuda ett mötesklimat som inbjuder till delaktighet.
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum i Flens kommun.
  • Vara en naturlig mötesplats och utveckla en god service.
  • Vidareutveckla kommunens och regionens insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Familjecentralen står på fyra ben; barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser.

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt vårdnadshavare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn.

Öppen förskola

Välkomna till öppna förskolan på familjecentralen. Detta är en verksamhet som riktar sig till dig med barn i åldern 0 – 6 år. Ingen föranmälan behövs utan ni kommer och går som det passar er under öppettiderna. Ni har själva ansvar för ert barn när ni besöker oss. Antalet besökare är just nu begränsat till 10 stycken. Ring gärna för mer information, 0157-430663. Välkomna!

Öppettider
Måndag 9-15 (0-6 år)
Tisdag 13-15 (0-6 år)
Onsdag 9-13 (0-18 mån)
Torsdag 13-15 (0-6 år)
Fredag 9-15 (0-6 år)

 

Tel: 0157-43 06 63

Mödrahälsovård

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och andra gynekologiska besvär.

Tel: 0157-18516

Barnavårdscentral

Vi erbjuder kostnadsfria hälsobesök och vi följer barnets hälsa och utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart.

BVC Flens vårdcentral, Tel: 0157-18505, 0157-18527, 0157-18596
BVC Centrum, Tel: 0157-42608

Familjestöd

Väntar du barn eller är förälder och känner osäkerhet eller oro kring din familj? Föräldrar till barn 0-6 år, som känner osäkerhet eller oro över sin roll som förälder, kring sitt barn eller sin familjs situation kan boka tid för samtal med vår föräldrastödjare.

Du kan träffa föräldrastödjaren ensam, som par eller ta med dig någon annan person du vill ha med. Familjestödjaren är lätt att nå och du behöver inte vänta länge på en samtalstid utan kan oftast tas emot snabbt.

Samtalen är gratis och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi för heller inga journaler eller register över vem som kommer till oss. Har du behov av tolk bokar vi det.

Familjestödjare : 070-169 97 85

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan