Hoppa till huvudinnehåll

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem (det som förr brukade kallas fosterhem).

Vad innebär det att vara familjehem?

Du tar emot ett barn för en längre tid. Målet med familjehem är att barn, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnen kan flytta hem igen. De flesta barn kommer till familjehem frivilligt med sina föräldrars samtycke men ibland placeras barn också med tvång efter att en domstol har beslutat om detta.

Du är ställföreträdande förälder. Det innebär att ni med stöd av socialtjänsten och i samverkan med barnets biologiska föräldrar tar hand om ett barn för kortare eller längre tid. Oavsett hur länge barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig för barnets utveckling.

Hur blir man familjehem?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem kan du kontakta någon av handläggarna i familjehemsgruppen. Efter en intervju och kontroll i offentliga register gör vi ett hembesök. Därefter bjuder vi in dig till en utbildning för blivande familjehem. Efter utbildningen tar du/ni tillsammans med familjehemsrekryterarna ställning till om du vill gå vidare.

Vad erbjuds man som familjehem?

Du är en del i ett team kring barnet. Du får stöd och handledning av en familjehemssekreterare. Familjehemsgruppen anordnar cafékvällar, studiecirklar för verksamma familjehem samt har stödgrupper för barn som är placerade i familjehem.

Du får ersättning för uppdraget, vilket är ett arvode som är beskattningsbart och en omkostnadsdel.

Kontaktuppgifter och mer information

Familjehem
Telefon 0157- 43 00 00
Kontaktcenter, be att få tala med en familjehemssekreterare

eller skicka e-post till familjehem@flen.se 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:46:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Familjehemsgruppen

0157 - 43 00 00 (fråga efter familjehemssekreterare)