Hoppa till huvudinnehåll

Familjerätt

Här hittar du information om adoption, faderskap och föräldraskap, och vårdnad, boende och umgänge, Konflikt & Försoning och samarbetssamtal.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till separerade föräldrar eller vid skilsmässor.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

När separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Det är kring föräldraskapet samtalet ska fokuseras och inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen ska handla om barnets vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

Samtalen är kostnadsfria och föräldrarna eller barnen registreras inte i socialregistret.

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Vi ger hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge eller att göra en skriftlig överenskommelse som är ej juridiskt bindande.

På tingsrättens uppdrag lämnar vi upplysningar och gör utredningar i vårdnads-, boende- och umgängesärenden.

Vi utreder och fastställer faderskap/föräldraskap.

Vi handlägger adoptionsärenden, passärenden och namnärenden.

Familjerätten handlägger vårdnadsöverflyttningar och förordnar särskilt förordnade vårdnadshavare för underåriga som vistas i Sverige utan vårdnadshavare.

Kontakta Familjerätten

Familjerättssekreterare 
Nina Fredriksson
nina.fredriksson@flen.se 
0157  –  43 03 62

Enhetschef
Elleonor Kjellström
elleonor.kjellstrom@flen.se
0157  –  43 04 49

Telefontider: 
Mån; 8.30 – 9.30
Tis: 13.30 – 14.30
Ons: 13.30 – 14.30
Tors: 8.30 – 9.30