Hoppa till huvudinnehåll
Staty av rådjurskid framför äldreboendet Åsen i Sparreholm

Adoption

Adoption innebär att den som blir adopterad får en rättslig ställning som barn till de som adopterar.

Familjerätten i Flen utreder frågor om adoption på uppdrag av sökande. Utredningen ska visa om adoptionen är till barnets bästa.

Adoptioner kan vara internationella eller inhemska. Vanligast är internationella adoptioner. För att få ta emot ett utländskt barn krävs ett beslut om medgivande från socialnämnden i hemkommunen. Till grund för beslutet om medgivande gör man även en så kallad hemutredning, som också utgör en presentation av adoptivföräldrarna till barnets ursprungsland.

Adoption av närstående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. den närstående kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa och yttrar sig till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.