Hoppa till huvudinnehåll

Begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

I ”Den svenska högtidsboken” utgiven av Humanisterna finns såväl goda råd som förslag. Där kan du också läsa om andras erfarenheter. Boken finns att låna på biblioteket. Om den avlidne inte lämnar efter sig någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsförrättare

Hos begravningsbyråerna finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa upp begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor.

Begravningsombud

Utses av Länsstyrelsen och ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Om du har synpunkter på hur begravningsverksamheten sköts av församlingen eller har andra frågor i samband med detta kan du vända dig till ombudet för att få hjälp eller upplysningar.

Kontakt

Begravningsombud
Var vänlig kontakta Länsstyrelsen – Stockholm
Webbplats

Skatteverket
Skatte- och folkbokförings- upplysningen
0771-567 567
Webbplats

Utrikesdepartementet
08 – 405 10 00