Hoppa till huvudinnehåll

Dödsboanmälan

När en avlidens tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Handläggningen av dödsbo sköts av Katrineholms kommun.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall.

En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Dödsboanmälan i Katrineholms kommun

För mer information gällande dödsboanmälan, vänligen kontakta Katrineholms kommun på telefonnummer: 0150-570 00.