Hoppa till huvudinnehåll
Individ och familj, fastställande av faderskap

Fastställande av faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, varför det är viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Fastställande av faderskap/föräldraskap

Om en ogift kvinna får ett barn ska det fastställas vem som är pappa. Fastställande av faderskap gör du skriftligt hos familjerätten. När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Om ni är ett gift heterosexuellt par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

Sammanboende föräldrar

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under faderskapsbekräftelse. I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Fastställande av föräldraskap

När en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om behandlingen utförts på svenskt sjukhus.

Familjerättens uppgift blir då att fastställa föräldraskapet.

Detta äger rum vid besök på Individ och familjeomsorgen i Flen. Här får du hjälp att upprätta en bekräftelse före barnets födelse, efter det att du som blivande föräldrar kontaktat oss, eller efter barnets födelse, då socialkontoret per brev uppmanat mamman att ringa Individ och familjeomsorgen för tidsbeställning.

Föräldrarna kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakta familjerätten

Familjerättssekreterare: Nina Fredriksson
Tel: 0157  –  43 03 62

Enhetschef: Elleonor Kjellström
E-post: elleonor.kjellstrom@flen.se
Tel: 0157  –  43 04 49

Telefontider
Mån: 8.30 – 9.30
Tis: 13.30 – 14.30
Ons: 13.30 – 14.30
Tors: 8.30 – 9.30

Du kan även kontakta soc@flen.se 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-08-17 09:26:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elleonor Kjellström

Enhetschef Individ och familj

0157-43 04 49