Partnerskap & vigsel

Om du vill gifta dig borgerligt kontaktar du vigselsamordnaren i Flens kommun för att komma överens om tid och plats för ceremonin.

Kontakta också Skatte- och folkbokföringsupplysningen för att ansöka om hindersprövning. En ansökan ska fyllas i och skickas tillbaka till Skatteverkets kontor.

Svensk hindersprövning måste även göras för utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige. Hos Skattemyndigheten finns all information.

Skatte- och folkbokföringsupplysningen

Blanketter Hindersprövning

Därefter får du blanketterna Intyg hindersprövning och Intyg vigsel hemskickade. Intygen ska du överlämna/skicka till kommunens vigselsamordnare. Dessa används sedan som underlag till protokoll och vigselbevis. Observera att intygen bara gäller under 4 månader.

Vid vigseln ska två vittnen som är över 18 år vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Under stadshusets ordinarie öppettider kan personal i stadshuset medverka som vittnen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och förrättas i stadshuset eller annan plats enligt överenskommelse.

Vigselförrättare i Flens kommun
Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som förordnats av Länsstyrelsen.

Vigselceremoni i Flens stadshus
Brudparet kan välja mellan två olika vigselakter – en längre och en kortare version. Vigseln sker i Järnvägshotellets bibliotek, i den så kallade ”Kungasalen”, i Turistbyrån på bottenplan. Vigsel förrättas under kontorstid samt kväll och helg enligt överenskommelse.

Vigselceremoni på annan plats
Vi kan även stå till tjänst med vigsel på annan plats än i stadshuset. Detta sker då enligt överenskommelse med vigselsamordnaren.

Information

Vigselsamordnare i Flens kommun
Angelica och Emma
e-post: vigsel@flen.se

Skatteverket
0771-567 567
Webbplats
Telefontider:
mån-tors kl.8-19
fre kl.8- 16

Utrikesdepartementet
08 – 405 10 00
Webbplats

————————————————————

  • Är du nyanländ och har problem med språket?

Kontakta kommunens mottagningsenhet Kompassen för att boka in en tid med Amir så lotsar han dig vidare.

Amir Ibrahim Ahmed
amiribrahim.ahmed@flen.se
0157-43 04 52