Hoppa till huvudinnehåll

Vårdnad, boende & umgänge

Har ni som föräldrar svårt att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor som gäller ert/era barn? 
Ni är då välkomna att kontakta kommunens familjerätt för stöd och rådgivning.

Information om skilsmässa

Det är alltid domstolen som beslutar om skilsmässa. Är båda makarna överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om bara en vill skiljas får den personen ansöka om skilsmässa ensam. Domstolen har blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad.

Vill utländska medborgare skiljas i Sverige får ni göra det enligt svensk lag, om ni har hemvist här sedan minst ett år. Skilsmässan gäller då i Sverige. Det innebär inte alltid att skilsmässan är giltig i det land man kommer ifrån.

Betänketid & att skiljas när man har barn

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Under betänketiden är ni fortfarande gifta. Ni kan välja om ni vill bo tillsammans eller på skilda håll.

Det är alltid bra om föräldrarna är överens om de praktiska frågorna under betänketiden, till exempel hos vem barnet skall bo. Kan man inte komma överens så kan domstolen besluta om vad som ska gälla under betänketiden.

När sex månader har gått ska man meddela tingsrätten om man vill fullfölja skilsmässan. Har tingsrätten inte hört av makarna inom ett år efter det att ansökan gjordes avskriver domstolen ärendet.

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar beslutar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan ni vända er till familjerätten som kan erbjuda samarbetssamtal. Domstolen lägger sig som regel inte i frågor rörande vårdnad, boende, umgänge eller underhåll om inte någon av föräldrarna begär det.

Kontakta familjerätten

Familjerättssekreterare: Nina Fredriksson
E-post: nina.fredriksson@flen.se
Tel: 0157  –  43 03 62

Enhetschef: Elleonor Kjellström
E-post: elleonor.kjellstrom@flen.se
Tel: 0157  –  43 04 49

Telefontider
Mån; 8.30 – 9.30
Tis: 13.30 – 14.30
Ons: 13.30 – 14.30
Tors: 8.30 – 9.30

Du kan även kontakta oss via soc@flen.se 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-08-17 09:43:27