Hoppa till huvudinnehåll

Brister i föräldraskap

Du som är barn har rätt att bli väl omhändertagen, bemött med kärlek och respekt av vuxna. Som barn är man beroende av att vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån att få stöd i sina känslor till att få mat och rena kläder.

Oftast klarar en förälder att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland klarar de inte det trots att de vill. Kanske klarar inte föräldern att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Läs mer om bristande föräldraskap på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Barn och familjeenheten i Flens kommun
Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och ungdomar upp till 18 år: Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn

Självmordsupplysningen-chatjour för dig med självmordstankar

Jag vill veta för unga brottsoffer