Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskild hjälp och stöd för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället om behov finns.

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177 Vårdguiden.

Få hjälp hos

Elevhälsoteamet på din skola

Elevhälsan med stödteam

Habiliteringsverksamheten

Biståndshandläggare kan hjälpa dig och din förälder att ansöka om stöd

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn