Ilska och utbrott

Alla blir vi arga och känner ilska ibland. Det är helt normalt, men om du ofta blir arg och får utbrott kan detta skapa problem i skolan, med kompisarna och i familjen.

Läs mer om utbrott på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Barn och familjeenheten i Flens kommun

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola

Elevhälsan och stödteamet

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar):Ungdomsmottagning

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Länkar

Barnens rätt i samhället (BRIS)- med telefonjour och chat

Attentions barn och ungdomssidor om psykiska diagnoser

Ungdomsmottagningen på nätet – med möjlighet att ställa frågor

Jourhavande kompis– med chat

Våga berätta– sida för barn